Kultur

MDG-ere skuffet: Ber om mer Lambda-motstand

Medlemmer av Miljøpartiet De Grønne ber om at deres eget parti markerer tydeligere motstand mot byggingen av det nye Munchmuseet. Om en uke skal politikerne behandle innbyggeroppropet om å revurdere Tøyen som alternativ.

– Dette var jo et klart vedtak på årsmøtet vårt, sier Gunnar Hasle, styremedlem i Nordstrand MDG.

Etter planen skal oppropet til innbyggerinitiativet som vil ha en revurdering av byggingen av Munchmuseet i Bjørvika, behandles i finanskomiteen i Oslo bystyre torsdag neste uke. Trolig vil saken også bli tema på bystyremøtet i mai.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

For Gunnar Hasle og Margaretha Isaksen, tidligere leder for Vestre Aker MDG, er det nå viktig at deres parti tar et tydeligere standpunkt mot byggingen av Munchmuseet i Bjørvika.

– Vi er noen som fortsatt ikke gir oss. Det er mange i partiet som er ganske fortvilet over at saken ble lagt død så fort, sier Isaksen.

Dagsavisen har tatt de to med til byggetomten i Bjørvika, der det er full aktivitet i vann og på land.

– For meg handler motstanden mest om det estetiske. Og jeg mener at man burde bygget videre på det som allerede eksisterer på Tøyen, sier Hasle.

Les også: Vil selge leiligheter i Munch-museet

– Bør velge Tøyen

Under Oslo MDGs årsmøte i vinter vedtok partiet en resolusjon om at de ønsker at byrådet skal vurdere bygging av nytt museum på Tøyen opp mot byggingen i Bjørvika.

– Dersom det viser seg at Tøyen er et bedre alternativ, selv med tanke på at byggingen allerede er i gang i Bjørvika, så bør byrådet velge Tøyen, sa leder for Oslo MDG, Torkil Vederhus til Dagsavisen 15. februar. Men etter kort tid stilnet debatten.

19. februar kunne byrådsleder Raymond Johansen fortelle Aftenposten at byrådet hadde bestemt at Munchmuseet skal bygges som planlagt, med en prislapp på over 2,7 milliarder kroner.

Isaksen mener imidlertid at byrådet har argumentert med feil informasjon mot å stoppe utbyggingen. Påstanden om at statens støtte til nytt museum vil bortfalle om museet ikke ble bygget i Bjørvika holder ikke vann, mener hun.

– Det er klart at staten ikke ville straffet kommunen for å velge det mest lønnsomme alternativet, sier hun.

– Frustrasjon

I samme Aftenposten-artikkel sa MDGs gruppeleder Harald Nissen at han ideelt sett skulle sett at det var satt av mer tid til vurdering, men at han forsto at det ville være vanskelig å utsette byggingen. Dette var ikke godt nok, mener Isaksen.

– Her skulle man ha markert tydelig at vi er imot byggingen. Det er en del frustrasjon på grunn av dette. Ifølge informasjon vi fikk, ville det kunne ta to til fire uker å utrede et Tøyen-alternativ, og det burde man hatt tid til, med tanke på at bygget trolig skal stå i hundre år framover, sier hun.

Det er altså innbyggerinitiativet om revurdering av Lambda som skal opp i finanskomiteen neste uke. Disse er uavhengig av MDG, men forslaget deres kan minne om resolusjonen som Oslo MDG vedtok.

– Jeg forventer at MDG representanter nå viser at de støtter dette initiativet, uansett om de ikke skulle få det igjennom, sier Isaksen.

Les også: Lover bedre Munch-tall for Oslo

To konfliktsaker

Nok en konfliktsak for Oslo MDG skal behandles i finanskomiteen neste torsdag.

Oslo MDG vedtok på sitt årsmøte i februar å gå imot eget byråds beslutning om salg av Hausmannskvartalet. Et innbyggerforslag, som også skal behandles torsdag, tar til orde for å stoppe prosessen med salg, som det forrige byrådet gikk inn for.

Les også: Hausmannsgate 40 rives ved salg

Da det nye byrådet tiltrådte, trakk byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) saken tilbake for å sette seg inn i den, men den ble fremmet på nytt for bystyret kort tid etter.

Byrådet ønsker å selge tomtene til utbyggeren Urbanium.

Gruppeleder vil ikke si noe

Gruppeleder for MDGs bystyregruppe, Harald Nissen, ønsker ikke å si noe om behandlingen av Lambda-oppropet.

– Jeg kan ikke gi noen kommentar før det er behandlet i bystyregruppa mandag.

Det er svaret Nissen gir Dagsavisen når han får tilbud om å kommentere sine partifellers oppfordring til å ta et tydeligere standpunkt mot Lambda.

– Dette er en klar beskjed fra partiet om at vi står for det samme nå som vi gjorde forrige periode. Byrådet har også sagt at de vil gjennomgå kostnadene ved alle større byggeprosjekter i kommunen, sa Nissen til Aftenposten 13. februar etter årsmøtet. En knapp uke senere var tonen en annen:

– Vi er veldig fornøyde med at vi nå har fått en garanti på at budsjettet ikke overskrides og at driftsutgiftene skal ned, sa Nissen da.

Les også: Professor med nytt forslag for Munchmuseet på Tøyen

Mer fra Dagsavisen