Frps vilkår for å godta kulturbudsjettet var en vurdering av det kommersielle potensialet til hovedbiblioteket. Denne tankegangen kan også brukes om Munch-museet, mener Jøran Kallmyr. FOTO : MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Vil selge leiligheter i Munch-museet

Kontor- og restaurantlokaler til utleie i Hovedbiblioteket og leiligheter i Munch-museet er blant Frps tanker om hvordan Oslo kommunes kostnader til de nye signalbyggene i Bjørvika kan reduseres.

Det forteller Jøran Kallmyr, medlem i finanskomiteen i Oslo bystyre for Frp. Han var en av dem som fløy ut og inn av bystyresalen onsdag kveld, da avtalen mellom byrådet og Frp om neste års budsjett ble forhandlet fram. Kallmyr gikk også hardt ut i debatten i forkant av budsjettbehandlingen, og sa at de pengesummene som skal brukes på kultur framover vitner om en prioritering av kultur foran befolkningen.

Frp godtok byrådets kulturbudsjett onsdag, med forutsetningen om at man utreder det kommersielle potensialet til hovedbiblioteket som skal bygges.Dette for å finne ut om det finnes måter kommunen kan tjene penger på bygget, og dermed redusere kostnaden på sikt.

- Det nye hovedbiblioteket var først kostnadsberammet til 1,2 milliarder kroner. Så sprakk det opp til 2,7 milliarder. Dette ble vedtatt uten at man stilte kritiske spørsmål til hvorvidt kostnadene kunne reduseres. Det reagerte vi sterkt på, sier Kallmyr til Dagsavisen.

 

Panoramautsikt

Ifølge budsjettavtalen skal byrådet nå utrede hvordan Hoved-Deichman kan utnyttes kommersielt.

- Det kan være snakk om å leie ut kontorlokaler eller restaurantlokaler. Vi har vært opptatt av å se på virkningen av et nytt hovedbibliotek, og det er et faktum at vi er nødt til å lånefinansiere byggingen. Oslo har en trang økonomi nå, og det er ingen som ønsker å kutte i velferdstjenester, sier Kallmyr.

Kallmyr mener det også er rom for å gjøre slike vurderinger ved det nye Munch-museet.

- Munch-museet har en annen virkning i form av at det har potensial til å tiltrekke seg turister som Oslo by tjener penger på. Men det er ikke umulig å tenke seg at vi kunne laget leiligheter her som folk kunne kjøpt uten at det rammer museet på noen måte. Det må ikke være sånn at de ansatte på museet og direktøren skal sitte med kontorer med panoramautsikt. Vi kan plassere kontorer til de ansatte i litt mindre attraktive deler av bygget og bruke de stedene med den gode utsikten til leiligheter, sier han.

 

- Fullstendig useriøst

Marianne Borgen, gruppeleder for SVs bystyregruppe, og en av arkitektene bak avtalen om at Munch-museet til slutt endte i Bjørvika, vet ikke om hun bør ta Kallmyrs utspill om Munch-museet seriøst.

- Hadde det vært 1. april, hadde jeg tenkt det var aprilsnarr. Er dette seriøst ment, spør hun.

- Et slikt forslag er fullstendig useriøst. Nå må Frp roe seg litt ned med disse tullete forslagene, og heller være med på en konstruktiv dialog knyttet til å få sikret et godt og tidsriktig museum til beste for kunsten, byen og for landet. Jeg tenker at Lambdabygningen er rigget ut fra de behovene som ekspertisen mener man trenger for et nytt og framtidsrettet museum, sier Borgen.

Hun frykter dessuten at byrådet og Frp med sin budsjettavtale vil gjøre hovedbiblioteket til en slags bibliotekbutikk, og at det blir mindre areal til bibliotek og mer til butikk.

- Det har ikke vi sansen for. Vi ønsker at Deichmanske skal bli et flott bibliotek med publikumsrettede aktiviteter knyttet til de moderne bibliotektjenestene vi skal ha i årene som kommer. Alle ønsker å gå gjennom og se på kostnadene, for dette er blitt veldig dyrt, men det må være for å redusere kostnadene, ikke for å redusere aktivitetene ved biblioteket og gjøre det til butikk, sier Borgen.

 

Vurderer muligheter

Direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henrichsen, ønsker ikke å kommentere Frps leilighetsutspill. Han viser til kulturbyråd Hallstein Bjercke (V), som heller ikke er videre positiv til forslaget.

- Vi ser ikke for oss å bygge leiligheter i Munch-museet. Det ligger heller ikke inne i rom- og funksjonsprogrammet som man er i fullt arbeid med å sluttføre, sier han.

Bjercke forklarer at ambisjonene for det nye hovedbiblioteket står ved lag, selv etter avtalen med Frp.

- Det vi har sagt i vedtaket er at vi skal lage en sak om vurdering av muligheter. Det er jo sånn at noen arealer i dette bygget skal utnyttes kommersielt. Det skal være restaurantdrift der, det skal være møterom og fasiliteter i kjeller for arrangementer som kan utnyttes delvis kommersielt. Dette gjør også Operaen som bor rett over gata. De har en inntektsside på 60 millioner kroner i året på å leie ut til restauratører, møtevirksomhet og kongresser, sier Bjercke, som vil legge fram de kommersielle vurderingene i utgangen av 2014.

kultur@dagsavisen.no

 

Dette har skjedd:

I mars ble planene om nytt hovedbibliotek i Bjørvika vedtatt i Oslo bystyre.

Bystyret stemte for innstillingen fra byutviklingskomiteen om å legge Deichmanske hovedbibliotek til Bjørvika. Bygget baseres på vinnerkonseptet Diagonale fra plan- og designkonkurransen i 2008/2009.

Biblioteket vil koste nesten 2,6 milliarder kroner, og skal etter planen stå ferdig første halvår 2017.

28. mai 2008 gikk bystyret inn for å samlokalisere Munch-museet og Stenersenmuseet i nytt bygg i Bjørvika. 27. mars 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos konkurransen om nytt museumsbygg med utkastet «Lambda».

Flertallet for Lambda raknet før valget i 2011, da Frp trakk sin støtte til prosjektet. Partiet valgte å tre ut av byrådet på grunn av saken.

28. mai i år ble Høyre, Venstre, KrF og SV enige om at Lambda skal bygges i Bjørvika, mot en områdesatsing på Tøyen.

På grunn av at det vil koste kommunen mye penger å reise disse byggene, ble Frp og byrådet onsdag enige om at det skal vurderes hvordan Hovedbiblioteket kan utnyttes kommersielt.

Kilde: NTB, Dagsavisen