Kultur

Dyr elektrisk strøm i Norge

Er utveksling av kraft mellom land i Nord europa energi-økonomisk fornuftig? Åpent spørsmål til Nordpool. Hvor stort er energitapet?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dyr elektrisk strøm i Norge. Er utveksling av elektrisk kraft mellom land i Nord Europa energi-økonomisk fornuftig? Hvor stort er energitapet?

www.EtBedreNorge.no Dec. 2012. Per.Naess@yahoo.com

Åpent spørsmål til Nordpool som bidrar til denne virksomhet. Jeg vil hevde at dette kun er lønnsomt i Norden fordi vi har en meget lav produksjonspris på elektrisk kraft. Kraft sendes frem og tilbake flere ganger om dagen. Dette medfører et energitap på 2-5 % av energien hver gang. Dette medfører at elektrisk kraft blir unødig dyr, noe som forbrukerne må betale. Hvem tjener på denne virksomhet? Jo, det er de som kjøper og selger den samme kraften flere ganger hver dag. De tar en provisjon på hver eneste transaksjon i begge retninger, og strømmen blir dyrere og dyrere. Det finnes kraft-meglere som tjener flere 100 millioner i året, på å gjøre ingenting! Den samme strømmen sendes frem og tilbake. I gode gamle dager var frem og tilbake like langt. Kraft bør produseres nærmest mulig brukerstedet. Norge bør fokusere på å levere billigst mulig energi til bedrifter og private. Forhastede investeringer i fornybar energi vil koste oss dyrt. På grunn av teknologi utvikling vil prisen på fornybar energi vil falle kraftig de neste 10 år. Som eksempel kan nevnes en ny type vindmøller som er utviklet i Japan. De er 2-3 ganger mer effektive enn dagens vindmøller. Man snakker her om strømpriser under 0,15 kr pr kw/t.

Mer fra: Kultur