NABOER: Frevars anlegg på Øra i Fredrikstad med fuglelivet ved siden av.

Frykter for fuglelivet

Med et naturreservat som nærmeste nabo mener Naturvernforbundet at avfallsselskapene på Øra i Fredrikstad må sikre plast og annet søppel på en bedre måte.

– Én ting er at plast på avveie er stygt, men vi vet også at fugler blant annet bruker denne plasten til å bygge reder. Det er godt dokumentert at rundt én million av verdens sjøfugler hvert eneste år lider en smertefull død fordi de får i seg plast eller vikler seg inn i plastavfall, sier leder for Naturvernforbundet i Østfold, Trine Strømme.

Avfallsdeponiet til Frevar KF og anlegget til Østfold Gjenvinning ligger tett i tett med Øra naturreservat, der mer enn 200 fuglearter hekker eller mellomlander i trekksesongene på våren og høsten.

Likevel ligger det til tider plast og annet lettveiende avfall åpent på området og langs veien, sårbart for vindkast og tilgjengelig for fuglene som lever i nærheten.

Ber om samarbeid

– Vi vet hvor alvorlige konsekvenser dette kan få for fugler og andre dyr, og da må dette ryddes opp i umiddelbart. Det er ikke sånn at noen fôrer dyr med plast i fangenskap, det er vi mennesker som ikke sikrer plastavfallet vårt godt nok, sier Strømme.

Hun mener avfallsselskapene må finne bedre løsninger for å sikre særlig plastavfall slik at det ikke spres i nærområdet.

Strømme forteller at de tidligere har samarbeidet med bedriftene på Øra om ryddeaksjoner, og at de nå håper å få på plass et mer formelt samarbeid.

Plukker avfall daglig

Direktør ved Frevar, Fredrik Hellström, sier de tar bekymringen fra Naturvernforbundet på alvor.

– Og siden det nå blir aktualisert kommer miljøsjefen vår til å kjøre et prosjekt hvor vi involverer relevante aktører her ute for å kartlegge kilder til flygeavfall på avveie, og se om man kan finne tiltak for å begrense dette, sier Hellström.

Han understreker at både de og andre aktører på Øra har jevnlige ryddeaksjoner og dugnader i samarbeid med lag og foreninger, og at de har ett årsverk som løpende plukker avfall som ikke ligger der det skal.

– Jeg vurderer det som liten risiko for at avfallet vi håndterer her ute kan blåse ut på sjøen. Vi lever jo av avfall, så vi ønsker jo ikke at det skal forsvinne. Men hvis Naturvernforbundet vil opprette en formell kontakt er de selvsagt hjertelig velkomne til det, sier Hellström.

– Estetisk forsøpling

Frevar-sjefen mener heller ikke at det er først og fremst plasten på Øra fuglene er ute etter.

– At det kan være estetisk forsøpling ser jeg selvfølgelig, men jeg tror nok heller det er maten fuglene er ute etter. Jeg skal ikke underslå spredning av søppel, men jeg tror det i veldig liten grad går inn i den biologiske kjeden, sier Hellström.

Daglig leder Ronny Andresen ved Østfold Gjenvinning AS, naboen til Frevar, forteller at de også gjør det de kan for å hindre spredning av avfall.

– Det blir ikke liggende over natta, vi tar det inn i hallen vår fortløpende. Vi klarer nok ikke helt å unngå at noe avfall blir liggende langs veier og gjerder, det er såpass mye vind på Øra, men vi har gode rutiner for å rydde opp så godt det lar seg gjøre.

– Det er jo også en positiv side ved det at avfallet blir håndtert lokalt i stedet for å bli fraktet over lange avstander. Vi er selvsagt opptatt av at det både skal se bra ut på Øra, og at virksomheten vår skal tilfredsstille miljøstandarder, sier Andresen.