Regjeringen tar det meste av permitteringsregningen

Regjeringen endrer permitteringsreglene. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager, etter det NTB forstår.

Samtidig blir reglene for karensdager endret. Det er til vanlig tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet, etter det NTB erfarer.

En karensdag er en sykedag der arbeidstakeren ikke får betalt.

Et annet av regjeringens krisetiltak er at flypassasjeravgiften oppheves midlertidig for flyginger som skjer fra 1. januar til 31. oktober i år, melder E24.

Alle lufthavnavgifter oppheves midlertidig til og med 30. juni.

Tiltakene er en del av krisepakken som statsminister Erna Solberg (H) legger fram sammen med flere andre statsråder klokken 12.30 fredag.

Det er varslet krisetiltak for flere milliarder kroner for å hjelpe norsk økonomi, som nå lammes fullstendig av utbruddet av koronavirus.

 

Fakta om regjeringens krisepakke

* Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av koronavirusepidemien.

* Dette er den såkalte første fasen.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger.

* Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle flyavgifter oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.