Viken

Flertallet i Viken vil oppløse Viken

De rødgrønne partiene i Viken er enige om å gå inn for oppløsning av det nye storfylket.

Ap, Sp, MDG og SV, her representert på første rekke av Kristoffer Robin Haug (MDG, f.v.), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Tonje Brenna (Ap) og Camilla S. Eidsvold (SV).

Det var Dagbladet som meldte om saken først.

Også NTB kjenner til at enigheten blir presentert i den nye politiske plattformen som skal legges fram av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV senere tirsdag.

– Vi har ikke fått svar på hva sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold skal forbedre. Det vil jo aldri kunne bli noe felles bo- og arbeidsmarked fra Geilo til Hvaler. Jeg tror ikke Erna Solberg heller, innerst inne, tenker på vedtaket om Viken som sitt stolteste øyeblikk, sa Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen Fremtiden, da toppkandidatene fra Viken Senterparti turnerte i det nye storfylket i begynnelsen av september.

Dyrere å fortsette

Det er Stortinget som til sjuende og sist avgjør Vikens skjebne. Det de rødgrønne i Viken nå foreslår, er ifølge NTBs opplysninger at fylkesrådet etter stortingsvalget i 2021 skal legge en sak fram for fylkestinget om å oppløse Viken.

Dette er helt i tråd med hva 1.-kandidat Anne Beathe K. Tvinnereim, fra Enebakk i Akershus, har ønsket seg:

– Ap har sagt de kan være åpne for å reversere tvangsvedtak. Så det er fullt mulig å få regjeringsflertall for dette i 2021. Partiene som jobbet for sammenslåingen skal ha det til at det vil bli så dyrt å reversere dette, men som professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen har sagt, så er det når man begynner å flytte på folk, og selger eiendom for å bygge nytt, det virkelig begynner å bli kostbart, advarte hun - overfor Dagsavisen Fremtiden.

Gjennomslag

2.-kandidat Olav Skinnes, fra Krødsherad i Buskerud understrekte at Sp aldri ville kunne støtte Arbeiderpartiet – om de ikke gikk med på å reversere region Viken.

Med hele 12 mandater i Viken-styret har Sp nå - etter alle solemerker - fått gjennomslag for sin viktigste sak.

Det er dagens Buskerud, Akershus og Østfold som fra 2020 skal slås sammen til det nye storfylket Viken.

(©NTB)