Nyheter

Utsetter barnehageopptaket til midten av mars - må kutte seks millioner

Drammen kommune utsetter barnehageopptaket for å kunne avklare hvor det må kuttes. Politikerne lover en grundig høringsrunde før de finner fram sparekniven.

Da budsjettet ble vedtatt rett før jul ble det samtidig vedtatt et kutt på seks millioner i barnehagebudsjettet. Dette er grunnen til at kommunen varslet nedleggelse av Konnerud barnehage i midten av januar - en avgjørelse som førte til ramaskrik hos både politikere og foreldre, som derfor ble stanset.

Men kuttet er de nødt til å ta likevel. Og kommunen må raskt finne ut hvor de skal kutte for at kuttet skal gjelde for dette barnehageåret. Derfor ligger barnehageopptaket an til å bli skjøvet fram til 15. mars. Vanligvis er datoen 1. mars.

Det betyr med andre ord at foreldre ikke vil få beskjed om hvor barnet er tatt opp før like før påske.

Bestemmer seg 10. mars

Onsdag denne uka hadde Hovedutvalget for kultur og oppvekst møte, og der bestemte de at kommunen må legge fram tall som viser blant annet antallet barn i barnehagealder i de forskjellige kommunedelene, hvor det komemr nye boliger, hvordan barnehagene samsvarer med skolekretsene, hvor lett tilgjengelig barnehagen er med kollektiv, og lignende.

– Det  er lagt opp til en skikkelig medvirkningsprosess, der innbyggerne også får mulighet til å se disse tallene.Vi vil ha bred medvirkningsprosses. Vi ønsker gjerne at både nærutvalg, FAU, SU, barnehagebestyrere og andre kommer med høringssvar, sier hovedutvalgets leder Cathrin Janøy (MDG).

Utvalget er opptatt av at det er politikerne som må ta avgjørelsen om hvor det skal kuttes, og de vil ha et best mulig grunnlag for å bestemme det.

Høringen begynner trolig 8. februar og er planlagt å vare tre uker. 10. mars skal hovedutvalget se på resultatet av høringen og bestemme hvor det eventuelt skal gjøres kutt. Dermed kan ikke opptaket skje før mandagen etter, 15. mars, og det er dette kommunen nå legger opp til.

Cathrin Janøy (her avbildet på et kommunestyremøte før man gikk over til digitale møter) sier utvalget er opptatt av det er politikerne som skal ta avgjørelsen om hvor det skal kuttes. Foto: Jenny Dahl Bakken

Vil ikke utelukke nedleggelser

Utvalget gjorde samtidig et vedtak om at ingen barnehager kan legges ned uten politisk behandling. Kommunens barnehagesjef Thomas Sola har lagt seg flat for at kommunen gikk til dette skrittet uten å avklare det med politikere.

Janøy kan ikke utelukke at utvalget også vil lage på å legge ned en barnehage.

– Det er viktig for oss at det er barnehager i tilknytning til skolekretser. Man skal kunne få barnehageplass så nært mulig der man bor. Så man kan benytte seg av kollektivtilbud, og lignende. Vi vil opprettholde barnehager innenfor skolekretsene, er hennes svar på dette.

Hun vil ikke forskuttere den politiske behandlingen, men som sagt må det - på grunn av budsjettvedtaket - kuttes seks millioner. Det dyreste ved barnehagedrift er de ansatte, og dermed må det trolig til kutt i enten avdelinger eller hele barnehager for å klare dette.

– Vi står overfor noen vanskelige valg. Det forholder vi oss til, sier Janøy.