Nyheter

Stor usikkerhet rundt arrangementer: – Synd om alt må avlyses nå

Nye retningslinjer i helga gjør at Drammens regler er ennå strengere enn før. Frivillige organisasjoner håper de kan få ha arrangementer for dem som trenger det.

– Det har vært noen fysiske tilbud, men det kan bli enda mindre av det nå. Vi ville syns det var fryktelig synd om alt måtte avlyses nå, sier Ann Magritt Bekink i Norske kvinners sanitetsforening Drammen.

Foreningen har uansett lagt om arbeidet sitt de siste månedene: det har vært mange digitale arrangementer, for eksempel peppekakebaking på Teams. Men noen fysiske tilbud har de hatt, for eksempel et tilbud til personer med demens.

– Oppslutningen om arrangementene tyder på at det blir satt stor pris på, sier Bekink.

Usikkerhet rundt regler

Mandag formiddag kunne hun ikke svare på hva som vil skje med deres arrangementer etter at det kom nye regler søndag. Drammen har i sin lokale forskrift fram til nå hatt mulighet for å arrangere fritidstilbud for vanskeligstilte voksne, men smittevernrådsleder Madli Indseth sa søndag at slik kommunen opplever det er det ikke lenger tillatt:

– For voksne er det ikke tillatt med fritidsaktiviteter. Det gjelder også for vanskeligstilte.

Det er nemlig som hovedregel slik at når den lokale og nasjonale forskriften settes opp mot hverandre, er det den strengeste av dem som gjelder. Siden den nye nasjonale forskriften ikke åpner for noen fritidsaktiviteter sa Indseth at de dermed tolket det slik at det ikke var lov.

Får mange henvendelser

Det er likevel noe usikkerhet mandag. Kommunens virksomhetsleder for arrangement og aktiv fritid, Wilfred Vuillaume, sier han venter på å få avklart hva som er mulig.

– Jeg venter selv på ny veileder på noen punkter. Hva kan gjøres for barn, unge og vanskeligstilte?

Vuillame sier de får mange henvendelser med spørsmål om reglene.

– Vi som jobber med arrangement registrerer en enorm økning i henvendelser og spørsmål rundt arrangementer og smittevern. Det er veldig krevende for arrangører i Drammen kommune nå, sier han.

Wilfred Vuillaume i kommunen. Foto: Kirkelig dialogsenter

De får spørsmål fra alt fra privatpersoner som vil arrangere konfirmasjon eller dåp til idrettslag og frivillige organiasjoner.

– Det går på alt mulig. Gjerne på nyanser og tolkninger av en ny forskrift. Det er litt forvirring rundt alle detaljer. Det sa helseministeren selv i går kveld. Det er mye informasjon å forholde seg til.

Vuillaume sier det bare er å ta kontakt for dem som har spørsmål.

– Krevende

Som Dagsavisen Fremtiden har omtalt tidligere, er det også uavklart framtid for kulturlivet. Mange må øve inn forestillinger de ikke vet når de får spilt. Vuillaume nevner Frida Kahlo-forestillingen som egentlig har premiere på Drammen teater 6. februar som et eksempel.

– Det er mange usikre momenter. Vi satser litt digitalt videre, og det er en løsning mange ser på nå. Men det er blitt ganske krevende og strenge restriksjoner, sier han.

Kommunen har oppfordret arrangører til å gjøre arrangementer digitale, og har også selv lagt til rette for det - for eksempel har det blitt avholdt digitale arrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken, en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Men det er også en utfordring at ikke alt kan gjøres digitalt og at ikke alle brukere er like digitalt kompetente. For mange er det også krevende i seg selv at man ikke kan møtes fysisk.

– Mange opplever isolasjon. Men gjennom aktiv fritid prøver vi å finne løsninger. Men det med kohorter og ulike grupper er vanskelig. Det er mye som må tas hensyn til, sier Vuillaume.