Nyheter

Dette betyr smittereglene i Drammen for deg

Kan sjefen din kreve at du kommer på kontoret fordi hjemmekontor er upraktisk, og er det lov med gudstjenester og fredagsbønn?

Monica Myrvold Berg (Ap)

Drammen vedtok 9. november nye koronaregler - men hva betyr de, egentlig? Torsdag kom en veileder som forklarer nærmere hva de forskjellige reglene betyr.

Noe av det flest har lurt på er hjemmekontor. Det står i den nye koronaforskriften at hjemmekontor skal brukes «så langt det er praktisk mulig.» Men hva i alle dager mener de med det? Dagsavisen Fremtiden har fått henvendelser fra personer som har opplevd at sjefen mener det er for upraktisk med hjemmekontor, og derfor vil at folk skal jobbe fra kontoret. Er det greit? Nei, ifølge den nye veilederen:

«I vurderingen av hva som er praktisk mulig er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal.»  Arbeidsgiveren må bare leve med ulempen hjemmekontor fører til, står det også.

 

Smittevernrådsleder Madli Indseth sier kommunen ikke har fått mange henvendelser om at hjemmekontorpåbudet ikke følges.

«Kommunen har så langt ikke mottatt mange henvendelser om at dette er et problem. Det er viktig at det legges til rette for hjemmekontor så langt det er mulig. Hvis vi får meldinger om bedrifter som ikke følger dette opp, vil det være aktuelt med skriftlig tilsyn, i form av oversendelse av dokumentasjon på virksomhetens praksis i forhold til hjemmekontor, jfr. den lokale forskriftens § 6, andre ledd.»

Hva er egentlig stengt?

Reglene innebærer at veldig mange steder blir stengt. Men det finnes unntak: for eksempel skal kulturhus, kinoer osv. holde stengt - men de ansatte kan være der. Profesjonelle utøvere som øver der, enten det er snakk om idrettsutøvere i idrettshaller eller musikere i konsertarena, har lov til å bruke lokalet.

LES OGSÅ: Ikke munnbind-påbud - slik holder drammensfrisørene kundene trygge

Og for nesten alle regler - unntatt én meters avstand - er barn under 12 år unntatt. De kan fortsatt trene for eksempel fotball eller håndball. Men de kan ikke ha kamper og turneringer.

Steder der det pågår organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom kan holde åpent:

• Det vil gjelde idrettshaller, aktivitetshaller, lokaler for kor, korps, dans, drama, kulturskole og lignende.

• Det vil også gjelde ideelle og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

 

Arrangementene som er tillatt i trossamfunnslokaler er begravelser og bisttelser (med max 50 tilskuere), dåp og vielser (uten tilskuere)

Munnbind

Munnbindreglene har også skapt noe forvirring. I veilederen oppklarer kommunen en del. Munnbind gjelder alle typer butikker, for eksempel matbutikk, kiosk, bensinstasjon, renserier. På fellesarealene på kjøpesenter skal du også bruke munnbind om det ikke går an å holde god nok avstand, for eksempel i gangene, toalett, parkeringsgarasje, trappeoppganger, rulletrapper og heiser.

– Andre virksomheter inne på kjøpesenter som ikke er nevnt i bestemmelsen er ikke omfattet av denne definisjonen. Det kan for eksempel være fysioterapi, neglsalong, frisør mv.

Du skal bruke munnbind i kirker, moskeer, synagoger, seremonibygg o.l. og i lokaler for sports- og fritidsaktiviteter.

– Det er likevel ikke en plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige treningsaktiviteten.

– Det er uansett et krav om en meters avstand på sports- og treningsstedene, så smittevernhensyn skal være ivaretatt selv om det ikke brukes munnbind i fysisk aktivitet.

 

Plikten til å bruke munnbind på steder omfattet av forskriften gjelder også for ansatte ved slike steder. Unntaket er for de ansatte hvor det kan holdes en meters avstand fra de besøkende.

Munnbindbruk trengs ikke ved korte passeringer.

Noen offentlige steder er unntatt, som skoler og barnehager. Det er egne smittevernregler for dem.

Og husk:

 

Hold alltid minst én meters avstand! Det er hovedsmittevernregelen.