Nyheter

Synes møtet var et steg i riktig retning: – Holdt ikke møtet for å gjøre SIAN til muslimer

Selv om SIAN-leder Lars Thorsen synes Yousuf Gilani er menneskevennlig, er han fortsatt usikker på hans intensjoner som muslim. Gilani mener på sin side at han har fått en litt bedre forståelse for SIAN.

– Det ble som forventet. Jeg hadde noen sommerfugler i magen og var redd det skulle skjære seg, men heldigvis gikk dette veldig bra. Begge parter respekterte dialogen, sier Gilani.

Møtet fant sted på biblioteket i Drammen lørdag ettermiddag. Yousuf Gilani og Muslimsk dialogforum hadde med seg leder i Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge, Hatice Lük, og sekretær Sajid Mukhtar, mens SIAN stilte med nestleder Ellen Due Brynjulfsen og sekretær Fanny Bråten. Ordstyrer var Lars Petter Soltvedt, som er førsteamanuensis i statsvitenskap og menneskerettigheter ved HSN.

Dialogmøtet hadde en varighet på to timer, og blant temaene som ble tatt opp var SIANs tolkning av vers i koranen som de fant problematiske – blant annet har de inntrykk av at muslimer ifølge koranen kan drepe ikke-muslimer uten å bli straffet.

På et tidspunkt kalte SIAN-leder Lars Thorsen drammenser Sajid Mukhtar for «gjest» i Norge, og Fanny Bråten skolerte Hatice Lük om hva som foregår med muslimske kvinner i muslimske hjem. Thorsen hevdet også at flertallet av muslimer ha sharia-styre, hvorpå Gilani påpekte at han kjenner mange muslimer, men aldri har hørt om noen som vil ha endre styreformen i Norge til sharia.

Les referat fra dialogmøtet her: Dialogmøtet mellom SIAN og Muslimsk dialogforum – kan broer bygges?

– Holdt ikke møtet for å gjøre SIAN til muslimer

SIANs syn på Anders Behring Breiviks terrorhandlinger og Muslimsk dialogforums syn på kvinneundertrykkelse ble også tatt opp, i tillegg til SIANs inntrykk av at formålet med islam i Norge er å endre grunnloven. Stemningen blant panelene ble tidvis amper, men det gikk stort sett rolig for seg.

Gilani forteller at hensikten med møtet var å formidle kunnskap, og at begge parter gjennom dialog skulle forstå hverandre bedre.

– Jeg har fått en litt bedre forståelse for SIAN. De refererer mye til statistikk i andre land når de snakker om sharia eller ting som er begått av muslimer, men når man utfordrer direkte på hva de tenker om islam i Norge, så har de ikke så mye å komme med.

– Dette er et godt utgangspunkt for å finne tilnærmingsmodeller på norsk islam. Det er derfor vi fikk imamer i Norge til å utarbeide svar, og ikke de som sitter i Tyskland eller Arabia, forklarer Gilani.

– Men det virket som om SIAN fremdeles tar avstand til islam?

– Ja, og det kommer de nok til å fortsette å gjøre. Dette dialogmøtet ble ikke holdt for å prøve å få SIAN til å bli muslimer, men for at vi skal kunne forstå hverandre. De sier at det er så hyggelig å møte muslimer én til én, så jeg håper de har fått en bedre forståelse av oss også, sier Gilani og tilføyer:

– Det er religionen islam som er problemet for SIAN. De klarer ikke å skille mellom norsk islam og hvordan islam kan praktiseres andre steder i verden.

Et steg i riktig retning

Gilani mener dette dialogmøtet er et steg i riktig retning. Ettersom begge partene sa seg villige til å fortsette dialogen, håper han også at forståelsen- og kunnskapen mellom partene kan bli bedre på sikt.

– Hva tenker du om kritikken mot islam som SIAN kom med i dag?

– Folk har forskjellige oppfatninger av islam, men hvor feil den kan være, har sluttet å overraske meg. Men, det er ikke dermed sagt at jeg liker det, sier Gilani og fortsetter:

– Da vi vokste opp hadde vi ikke disse utfordringene, men det har barna våre. Da er det viktig at Muslimsk dialogforum kan være på banen.

###

Sajid Mukhtar deltok på dialogmøtet sammen med SIAN og Yousuf Gilani. Foto: Helle Svanevik

Sajid Mukhtar er også fornøyd med hvordan dialogmøtet utartet seg, og han mener det gikk mye bedre enn forventet.

– Dette er en tøff situasjon for oss, og vi hadde en del skepsis i starten, også fra våre miljøer, men vi måtte jo gjøre et forsøk, sier han og fortsetter:

– Mange av spørsmålene han stiller, får jeg ikke til vanlig. Så han utfordrer religionen min, og da må man inn i dybden og spørre seg om det de sier er noe man burde tenke på. Det viktigste er jo at fakta kommer frem, slik at man får et riktig bilde av muslimer. Det tror jeg vi går mot nå.

– Lar seg ikke løse ved et knips

Lars Thorsen mener dialogmøtet var faktabasert og med relevante temaer. Det eneste han savnet var en bedre definisjon av konseptet «brobygging», som han fremdeles er usikker på hva innebærer.

– Gilani har kanskje drevet med brobygging i 20 år, men jeg har aldri sett en sånn bro. Spørsmålet er om denne broen er det beste verktøyet vi kan bruke i Norge, men det er jo noe vi kan se nærmere på senere.

Thorsen forteller også at dialogformatet var ukjent for ham. Derimot følte han at det skled litt mer over i debatt – noe han er glad for.

– Hvis vi skal komme videre, må vi ha en ærlig og brutal debatt, for dette er et vanskelig tema og en tematikk som ikke lar seg løse ved et knips.

– Har du fått noen nye inntrykk av islam etter dette møtet?

– Nei. Det jeg opplever, er at enkelt-muslimer forteller om hvordan de opplever, praktiserer- og definerer islam. Det er en tilnærming til saken som vi kaller for «muslimologi» – altså læren om hvordan muslimer lever livet sitt. Det vi fokuserer på er islam som teologi, og det er to vidt forskjellige vitenskaper.

– Gilani virker genuint menneskevennlig

– Etter møtene med Yousuf Gilani, anser du ham fremdeles som en «farlig brobygger» og som en «verbal jihadist»?

– Nei. Jeg er nok litt usikker på hans intensjoner, for personen virker jo genuint menneskevennlig, og jeg opplever ikke islam som menneskevennlig. Gilani virker som en fyr som virkelig vil ha et harmonisk samfunn, og det er veldig bra. Hvis alle muslimer hadde villet det, hadde det vært kjempefint, men som muslim er man forpliktet til å handle som en del av helheten islam, og det er det som er problemet. Islam er det samme overalt, så det hjelper ikke at noen muslimer i Norge snakker om hvordan islam er for dem.

###

SIAN-leder Lars Thorsen er fortsatt usikker på Yousuf Gilanis intensjoner etter dialogmøtet. Foto: Helle Svanevik

– Men dere vil jo stoppe islamiseringen av Norge?

– Ja, men vi må forholde oss til hvordan islam er designet når vi skal stoppe islamiseringen av Norge. Hadde det fantes en helhetlig norsk islam, hadde vi kunnet forholde oss til den, men det finnes ikke – det finnes bare én islam, og da må vi fokusere på den som gjelder i hele verden, sier Thorsen og legger til:

– Det er enormt komplekst, og det trengs mer enn to timer for å pløye igjennom det.

Mer fra Dagsavisen