Nyheter

Fortsatt millionstøtte til Human Rights Service (HRS)

Human Rights Service (HRS) får også for 2021 1,8 millioner kroner i støtte fra regjeringen. En støtte flere partier på Stortinget er i mot.

Fra 2005 til 2019 har HRS fått nær 24,4 millioner kroner i statlige overføringer.  I fjor fikk de drøyt 1,8 millioner kroner i støtte. For 2021 er summen også 1,8 millioner kroner.

Bedre kunnskap

I budsjettet står det at tilskuddet skal medvirke til å gi bedre kunnskap om innvandring og integrering i befolkningen, inkludert muligheter og utfordringer i denne sammenhengen.

Les også: KrF raser mot videreføring av HRS-støtte

Tilskuddet videreføres som en følge av en avtale i Stortinget om tilskudd til ideelle organisasjoner.

Massiv mostand

Støtten til organisasjonen som blant annet driver det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no, har vært omstridt, og mostanden mot støtte har vært og er massiv.

Kun Frp har ønsket å gi dem støtte.

–  Å bare fjerne støtten til HRS vil være å kneble en kritisk røst, den eneste med et syn på innvandring og integrering som avviker fra det alle andre har, sa Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim til Dagbladet i mai, og la til:

– Dersom de tre gjenværende regjeringspartiene ender opp med å fjerne støtten til HRS når forslaget til statsbudsjett legges fram i oktober, vil reaksjonene i Frp bli sterke.

Kuttet i 2018

Men regjeringen trosser motstanden fra andre partier.

Daværende kunnskaps- og integreringsminister, nå finansminister Jan Tore Sanner (H), kuttet i 2018 overføringene til HRS med 500.000 kroner. Han ville gi dem 1,3 millioner kroner over budsjettet, noe som ført til drakamp innad i regjeringen, og endte med at de fikk en ekstra bevilgning på 500.000 kroner over saldert budsjett.
Da revidert nasjonalbudsjett  ble behandlet, ble pengene til HRS flyttet til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.