Nyheter

Frykter attraktiviteten forvitrer uten flere studentboliger

Selv om Universitetet i Sørøst-Norge aldri har tatt inn flere studenter, blir det ikke flere tilgjengelige studentboliger på campus Drammen. Det bekymrer lederen for studentdemokratiet.

Etter et mildt sagt uvanlig første semester, strømmer studentene neste uke tilbake til sine studiesteder for oppstarten av høstsemesteret. Så også på Universitetet Sørøst-Norge (USN), der studentsamskipnaden i Drammen er klare for å ta i mot både eksisterende og nye studenter.

Aldri før har USN tatt inn flere studenter, noe som gir økt press på studentboliger og studentenes bosituasjon. En undersøkelse som Norsk Studentorganisasjon (NSO) har gjort viser at campus Drammen, med sin dekningsgrad på 12,59 prosent både ligger langt under det nasjonale snittet og et stykke under det regionale snittet for resten av USN.

– Siden det er en økning av antall studenter, og Drammen blir en mer populær by, vil det naturlig være et behov for flere studentboliger. Studentdemokratiet håper derfor på at fokuset blir enda større på å bygge flere studentboliger i fremtiden, nå som USN har tatt inn flere studenter, sier campusleder Ban Gjelle til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Flere får tilbud om studieplass på USN: – Veldig gledelig

Lavere dekningsgrad på grunn av flere studenter

Der den nasjonale dekningsgraden har gått marginalt opp, fra 14,52 til 14,87 prosent har dekningsgraden i Drammen gått kraftig ned. Ved forrige undersøkelse lå campus Drammen tett oppunder den nasjonale dekningsgraden, med en dekningsgrad på 14,38 prosent. Med fjorårets opptak fikk campus Drammen 370 nye studenter, men ikke én eneste ny studentbolig.

Oversikten viser at det i 2019 var 352 hybler og 23 leiligheter tilgjengelig, mens det i år er 355 hybler og 20 leiligheter tilgjengelig. Altså har det blitt tre ekstra hybler tilgjengelig, og tre færre leiligheter, mens det har kommet 370 nye studenter til campus. Basert på årets opptak ser det ut til å være en trend som kommer til å fortsette.

– De som ikke får leie gjennom studentsamskipnaden, blir da nødt til å leie gjennom det private markedet. På et sted hvor markedet er presset slik som i Drammen, gir det høyere leiepriser. Studentene trenger tryggheten det gir å ha en studentbolig nær campus, slik at Drammen forblir en attraktiv studentby i fremtiden, forteller Gjelle.

Les også: Markant økning i eksamensjuks ved USN

Forventer drahjelp fra vertskommunene

Regionalt er det Rauland som kommer ut på topp, med 18,18 prosents dekningsgrad, mens også Kongsberg, Vestfold og Bø ligger foran Drammen. Det regionale snittet for dekningsgraden er på 13,22 prosent.

– Jeg vet at studentsamskipnaden har hatt fokus på å øke dekningsgraden ved å bygge flere studentboliger ved USN, og regionalt har man klart å øke dekningsgraden med nesten en prosent det siste året. Det ser positivt ut med tanke på fremtiden, men Drammen må ikke glemmes oppe i det hele, sier Gjelle.

Både hun og leder av studentdemokratiet ved USN, Karoline Lie, forventer derfor at både studentsamskipnaden, Drammen kommune og Universitetet setter alle kluter til for at byggingen av studentboliger vil holde tritt med studentveksten.

– Studentboliger er med på å sørge for at studentene ved våre studiesteder får et trygt, økonomisk rimelig, sosialt og inkluderende bosted under sin studietid. Vi ønsker at studenter som begynner hos oss skal føle seg trygge på at de finner et godt sted å bo nært våre studiesteder. En studentbolig sørger for et sikkert og trygt botilbud med vaktmestertjeneste, boligverter samt at det ikke er krav til depositum for leierne. Det er derfor viktig for oss at dette er en prioritet hos både vertskommunene, Samskipnaden og Universitetet i tiden fremover, sier Lie.

Les også: USN får 285 nye studieplasser denne høsten

85 prosent av studentene står uten bolig

Det samme peker også NSO på i sin studentundersøkelse, som viser at selv om ting går i riktig retning, går det tregt.

– Vi mangler fortsatt om lag 13 400 boliger med dagens studenttall, for å nå en tilfredsstillende dekningsgrad på 20 prosent.Til tross for en historisk satsning på studentboligbygging fra regjeringen, har 85 prosent av studenter fortsatt ikke tilgang til studentbolig. Her har vertskommunene et særlig ansvar for å stille tomter disponible for å kunne oppnå en tilfredsstillende dekningsgrad. Ingen tomt, ingen bolig, skriver NSO-leder Anders Trohjell i en pressemelding.

Der store deler av vårsemesteret, inkludert eksamen, ble gjennomført digitalt i fjor vil årets semester bli gjennomført tilnærmet normalt på campus. Som sagt er studentsamskipnaden klare til å ta i mot studenter fra tirsdag 4. august, mens det på søndag 9. august vil bli muligheter for å inspisere campus før semesterstart.

Førsteårsstudenter vil ha oppstart mandag 10. august og tirsdag 11. august, mens det for å unngå at for mange personer samles vil de resterende studentene ha oppstart mellom 12. og 19. august.

Les også: Disse studiene er mest populære ved USN (+)

Pål Karstensen

Frontsjef og journalist i sportsredaksjonen