Nyheter

Private barnehager får friere tøyler for å ta ut overskudd

Et flertall på Stortinget går mandag inn for at private barnehager fritt skal kunne disponere overskuddet.

Når barnehageloven behandles mandag, går regjeringspartiene og Frp inn for å jenke på kravet til at eierne kan ta ut utbytte. Hittil har det vært et krav at det skal være «rimelig», men nå fjernes denne formuleringen, ifølge NRKs Politisk Kvarter.

Høyre Kent Gudmundsen mener det ikke er grunn til å frykte at såkalte barnehagebaroner skal berike seg. Han viser til at rammeavtaler og bemanningsnorm har strammet inn virksomheten, og at overskuddet i gjennomsnitt har vært lavt de siste årene.

– Hvis vi ser på utbyttet fra 2018, var det på 33 millioner kroner i en sektor som har flere milliarder kroner i tilskudd. Her er vi nede på 0,14 prosent utbytte, og det er helt forsvinnende lite.

Les også: I to måneder fikk Leif kun se samboer Gerd gjennom et vindu: – Grusomt (+)

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg frykter derimot at eierskap kan bli mer lukrativt for de store aktørene.

– Vi har i altfor mange år nå hatt et altfor dårlig regelverk som åpner for store utbytter. Vi har flere grundige rapporter som viser at penger som skulle gått til bedre barnehager, har gått til utbytte og til og med forsvunnet ut av landet, sier han, og viser til at seks store aktører kontrollerer 60 prosent av resultatet i sektoren.

Bjørnar Moxnes varsler at Rødt fremmer et tredje alternativ: Et forslag om at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, at overskudd ikke skal kunne hentes ut som profitt. Formuleringen er basert på dagens lov for privatskoler.

– Regjeringen framstiller sitt forslag som en videreføring av nåværende lov, men når de vil slå fast at overskudd skal kunne disponeres fritt, er det en åpen invitasjon til velferdsprofitørene. Det som trengs er å stanse kommersielle aktører som sluker stadig større deler av barnehagesektoren, sier Moxnes.

Les også: Slik får de elevene til å lykkes på voksenopplæringen i Drammen (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: