Nyheter

Kvinner bryter tausheten om vold i nære relasjoner

Anmeldelsene øker år for år. Med et skikkelig ekspertpanel og Håvard Lilleheie som trekkplaster vil kvinnesaksforeningen mishandlingens mørketall til livs – med en ny merkedag i Drammen.

25. november markeres nemlig Den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner og Hilde Glenne håper at søndagens markering skal bli starten på en tradisjon i Drammen.

– Vi ønsker med arrangementet å oppfordre til å bryte tausheten. En av fem mennesker utsettes for vold i parforhold, så dette gjelder både menn og kvinner, men undersøkelser fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) viser at volden som kvinner utsettes for ofte er grovere og mer alvorlig, sier Glenne.

Glenne inviterer blant annet politiet ved politiinspektør Nina Karstensen Bjørlo til samtalen på søndag, og sier at hvis måten Bjørlo snakker om dette temaet på er toneangivende for politiets rolle i fremtiden, da får hun håp. For det har ikke alltid vært lett å be om hjelp.

LES OGSÅ: – Dette skjer i alle samfunnslag og før du får sukk for deg

Ikke gode nok

Bjørlo er tydelig på at politiet ikke har vært gode nok på forebyggende arbeid, noe de har adressert ved å opprette en egen enhet for forebygging i alle 12 nye politidistrikter fra 2017. Bjørlo er leder for Felles Enhet Forebygging i Sør-Øst politidistrikt.

– I reformen ble det besluttet at forebygging skal være politiets primære strategi, og det er utgangspunktet for opprettelsen av de nye enhetene. Dette er historisk i politisammenheng og for meg som alltid har jobbet reaksjonært, sier Bjørlo.

Anmeldelser øker

Politiets rapport for anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 viser at antallet anmeldelser for mishandling i nære relasjoner har vært jevnt stigende siden 2013. Antallet anmeldelser har økt med hele 31,8 prosent fra 2013 til 2017. Bjørlo påpeker at dette er en synliggjøring på et felt hvor man antar at det er store mørketall, slik at tendensen med flere anmeldelser oppleves som positiv.

– Det forteller oss at kvinner har mer tillit til tjenesteapparatet når det gjelder å melde i fra, og det er viktig for politiet. Ofte kommer vi jo inn for sent, når volden allerede har eskalert, sier Bjørlo.

LES OGSÅ: Redd Barna samlet fullt hus i Drammen med møte om vold og overgrep

Husbråk

Til samtalen på søndag kommer også forfatter Helene Guåker som har skrevet bok basert på sine egne opplevelser med å være i et voldelig parforhold. Hun opplever at det har vært en endring i måten vi snakker om dette på, både i politiet og i samfunnet for øvrig.

– Før het det jo «husbråk», og det var også veldig lavstatus å jobbe med det i politiet. Men vi må fortsette å snakke om det og forske på det for å få bukt med problemet, sier Guåker.

Bjørlo mener at vold i nære relasjoner er et spesielt krevende tema fordi det skjer innenfor husets fire vegger og er derfor vanskelig å avdekke.

– For politiet gjelder det å komme seg ut, møte innbyggerne, skape tillit og bidra til å forhindre og forebygge, sier hun.

Nytt støttesenter

Bjørlo forteller at alle politidistrikt nå har fått opprettet et eget støttesenter for personer som har blitt utsatt for integritetskrenkende kriminalitet, for eksempel vold, hatkampanjer eller seksualisert vold.

– Dette er et lavterskeltilbud hvor vi ønsker at innbyggerne skal kunne ta kontakt og få hjelp i en tidlig fase, sier Bjørlo

UN Women

Bjørlo har også vært med på markering av 25. november i Islamabad, Pakistan under hennes arbeid i utenrikstjenesten. Her markeres dagen i regi av UN Women.

– Jeg synes dette er en spesiell markering fordi det er et viktig tema globalt. Vi har jo stater hvor det er lovlig å slå, eller systemer som er så korrupte at det ikke vil få noen konsekvenser. Vold i nære relasjoner strider mot menneskerettighetene og globale merkedager er viktige for å imøtegå problemet, understreker Bjørlo.

Optimistisk

Hilde Glenne er optimistisk før søndagens markering på biblioteket som de har kalt «Bryt tausheten – stopp volden».

– Da jeg så engasjementet under forrige lørdags abortdemonstrasjon i Drammen ble jeg veldig optimistisk. Her ser vi at folk virkelig bryr seg om hverandre, sier Glenne.