Nyheter

Ingen omskjæring ved Drammen sykehus

Siden offentlige sykehus ble pålagt å utføre rituell omskjæring, har ingen gutter blitt omskåret i Drammen.

Årsaken er at alle urologene ved Drammen sykehus har reservert seg mot å utføre inngrepet. Ifølge avdelingssjef Anders Bjørneboe ved kirurgisk avdeling, er det flere grunner til at legene ikke vil omskjære guttebarn.

– Det er ikke medisinsk indikasjon, det er irreversibelt og individet har ikke samtykkekompetanse. I tillegg er inngrepet beheftet med komplikasjoner som hvis det inntrer, vanskelig kan forsvares ut fra de tre ovenstående betraktninger, skriver han i en e-post.

Legene i Drammen føyer seg dermed inn i rekken av fagfolk som nekter å oppfylle Stortingets vedtak. En oversikt Dagens Medisin har laget viser at bare 81 guttebarn har blitt rituelt omskåret ved de største sykehusene siden loven ble innført 1. januar 2015.

Les også: Dagens sykehustomt plutselig aktuell igjen

Har ikke kapasitet

I tillegg til at urologene har reservert seg mot å utføre inngrepet, viser Bjørneboe til at rituell omskjæring ville fortrengt annen nødvendig medisinsk behandling. Den operative kapasiteten er allerede fullt utnyttet ved Drammen sykehus.

Det samme gjelder ved Oslo universitetssykehus (OUS), som bare utførte ni rituelle omskjæringer i hele fjor. Der står 88 barn på venteliste.

– Det er ikke slik at barnekirurgisk avdeling har ledig kapasitet på personell eller operasjonsstuer. Vi har heller ikke fått tildelt ekstra ressurser i forbindelse med at ministeren har bestemt at omskjæring skal utføres i offentlige sykehus, sier Gunnar Aksnes, seksjonsleder for barnekirurgi ved OUS, til Dagens Medisin.

– Vi kan ikke prioritere rituelle omskjæringer fremfor medisinsk indiserte operasjoner for å få gjort dette.

– Treneres i det offentlige

Mens de offentlige sykehusene bare har utført 81 rituelle omskjæringer siden loven trådte i kraft, har flere hundre gutter blitt omskåret privat. Parsennklinikken i Oslo og Ringvoll Klinikken i Hobøl har gjort i underkant av 350 inngrep siden 1. januar 2015.

– Rituell omskjæring er ikke et reelt tilbud i det offentlige i dag. De har trenert dette fordi de ikke synes det er noe å prioritere, sier urolog Halvor Oustad, som leder Parsennklinikken, til Dagens Medisin.

Det er Aksnes uenig i. Han mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har lovet noe han ikke kan holde:

– Skal vi utføre rituell omskjæring, må han fortelle oss hvilke av de andre pasientene vi ikke skal gi noe tilbud. Eller så må han skaffe oss ressursene til å gjøre begge deler.

Les også: Barneleger kritisk til omskjæring

Hvert år blir det født rundt 2000 guttebarn inn i muslimske familier i Norge. De skal ifølge muslimsk skikk helst omskjæres innen 40 dager. Siden dette kan være praktisk vanskelig å få til, er det vanlig at barna blir omskåret i foreldrenes opprinnelsesland når de er eldre.

Foreldre som henvender seg til Drammen sykehus, får beskjed om at inngrepet kan utføres andre steder.