GAMMEL TOMT: Det grå er høyblokka, rosa er nytt somatikkbygg, mens turkis er nye psykiatribygg. ILLUSTRASJON: CURA

Dagens sykehustomt plutselig aktuell igjen

Bygging av nytt sykehus på dagens tomt er plutselig realistisk igjen.

Om seks uker skal styret i Vestre Viken bestemme seg for hvor det nye sykehuset skal ligge og hvilket konsept som skal velges. Hittil har to alternativer på Brakerøya vært det eneste realistiske, men nå er den nåværende tomten på Bragernes igjen aktuell.

– Høyblokka blir stående, og det bygges et nytt somatikkbygg foran den. Psykiatrien får tre bygg delvis bak og på siden av høyblokka, sa prosjektleder Rune Abrahamsen på et ekstraordinært styremøte torsdag.

Siden desember har prosjektgruppen utredet det de kaller Drammensalternativet. Det startet med at styret i desember spurte om det var mulig å få plass til psykiatrien der Drammen sykehus ligger i dag.

Får ikke kjøpt tomt

Denne tomten er langt mindre enn den tiltenkte sykehustomten på Brakerøya. Likevel har fagfolkene klart å presse inn 113.000 kvadratmeter, som er 5000–6000 kvadrat mer enn det nåværende arealet på Brakerøya.

– Dette vil gi en minimal endring av infrastruktur og veiløsninger og en skjermet plassering av psykisk helse og rus. Det vil bli felles hovedinngang for somatikk og psykiatri, og det kan bygges parkeringshus under bakken, sa Abrahamsen.

Prisen for Drammensalternativet er estimert til 6,7 milliarder, mens et sykehus på Brakerøya vil koste rundt 8,2 milliarder pluss tomtekostnader. Forhandlingene med den største tomteeieren, Eie 1 AS, har strandet.

– Det har vært forhandlet over lengre tid, men det er fortsatt stor ulikhet i prisforventning. Det er nå muligheter for å sette i gang ekspropriasjon, sa administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Positiv styreleder

Å bygge ut sykehuset der det ligger i dag vil gi en rekke utfordringer. Det vanskeligste vil bli å drifte et fullskala sykehus samtidig som det rives og bygges nytt rundt ørene på pasientene.

– Det kommer ikke til å bli noen liten utfordring, men det er mulig. Alle bygg vil imidlertid bli senere ferdig enn et nytt sykehus på Brakerøya, opplyste Abrahamsen.

Styret i Vestre Viken var svært fornøyde med det raske arbeidet prosjektgruppen hadde gjort. Særlig styreleder Torbjørn Almlid var full av begeistring:

– Dette gjør ikke valget enklere. Jeg er veldig glad for at dette har kommet fram så vi får det ordentlig belyst. Dette fremstår som et realistisk alternativ, sa han.

Ansattrepresentant Harald Bergan var ikke like positiv:

– Det er en grunn til at vi i 2011 hadde en mulighetsstudie som sa at vi trengte større areal.

- Stor belastning for driften

– Hvordan skal det bli for pasienter, pårørende og ansatte i byggeprosessen? spør Live Gusfre, tillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Drammen sykehus.

Både hun, Tom Frost (tillitsvalgt for NSF i Klinikk for psykisk helse og rus) og Marie Sømme Sjølie (klinikkhovedverneombud ved Drammen sykehus) er glad for at Drammensalternativet nå blir utredet. De har imidlertid noen innvendinger å komme med.

– Vi har akkurat fått nye operasjonsstuer, som sammenlignet med dette er et bitte lite prosjekt. Likevel var det en stor belastning for de ansatte, påpeker Gusfre.

Kan miste fire milliarder

Frost viser til at Vestre Viken startet med en økonomisk ramme på 10,5 milliarder. I sommer ble den kuttet til åtte milliarder, mens Drammensalternativet er ventet å koste 6,7 milliarder.

– De fire milliardene vi risikerer å miste går ut over noe. Det bekymrer meg, sier Frost.

– I dette alternativet er det heller ikke plass til Drammen DPS. Da må Vestre Viken kjøpe tomt til det, og det er det ikke satt av midler til.

Sjølie forteller om stor utålmodighet blant de ansatte. Hun håper det nye alternativet ikke forsinker prosessen ytterligere.

– Nå må vi snart velge og gå for det alternativet som blir valgt. Det er allerede stor forvirring blant de ansatte og svinnende tro på at dette skal bli noe av.