Annonse
Yousuf Gilani (V) luftet tanken om å søke permisjon i et intervju med Dagsavisen Fremtiden i februar, og gjorde alvor av det 30. april. Bakgrunnen var slitasje og hensyn til kone og barn, etter mange medieoppslag det foregående året.

Varaordfører Gilani tilbake søndag

- Bedt om å komme tilbake til politikken etter fem måneders permisjon.

Annonse
Lokale nyheter

- Min lojalitet ligger hos mine velgere, sier Yousuf Gilani (V) til Dagsavisen Fremtiden.

I en pressemelding som også ble publisert på Facebook lørdag kveld skriver varaordføreren: "Kjære velgere, støttespillere, venner og bekjente. Jeg har bestemt meg for hva jeg ønsker å prioritere fremover". Han forteller også om støtte og oppfordringer han har fått i de månedene han har vært i permisjon.

Varaordføreren luftet tanken om permisjon i et intervju med Dagsavisen Fremtiden i februar, og gjorde alvor av det 30. april. Bakgrunnen var slitasje og hensynet til familien, etter mange medieoppslag om manglende ferdigattest og eierskiftetvist i to hus han eide, og måten korrupsjonsskandalen ble knyttet til hans navn på grunn av slektskap til en av de involverte. Selv meldte han seg inhabil i all behandling av saken fra start. I august ble han på nytt gjenstand for stor medieoppmerksomhet da det ble kjent at han var anmeldt for identitetskrenkelse gjennom angivelig utsendelse av en epost i falsk navn. Måten han ble oppsøkt på, mens han fylte drivstoff på en bensinstasjon i sentrum en mandagsmorgen, var egnet til å skape spekulasjoner om det lå mer bak enn det som kom fram. Siktelsen var ikke alvorlig nok til en slik pågripelse, mente forsvarer Svein Duesund. Gilanis nåværende forsvarer Harald Stabell har bedt politiet prioritere etterforskningen av saken

- Registrerer sterk maktkamp

- Som politiker opplever jeg ofte angrep på meg som person. Det lar jeg som regel passere. I disse månedene er jeg takknemlig for all omtanken og støtten jeg har fått. Til og med folk jeg ikke kjenner har sendt varme tanker, sier Gilani.
Han har blitt kontaktet av mange Venstre-medlemmer og venner som har stemt på ham, folk som har bedt ham å gå tilbake til politikken og gjenoppta vervene, forteller han.
"Samtidig vet jeg at det pågår en sterk maktkamp om posisjoner internt i bystyregruppa og styret til Drammen Venstre. Det registrerer jeg", skriver Gilani.

Han vil overfor Dagsavisen Fremtiden ikke utdype hva han viser til. Også Drammen Venstre har vært tilbakeholdne med å kommentere situasjonen underveis i permisjonen. Men i Drammens Tidende har fungerende gruppeleder Eidi Ann Hansen formidlet at generalsekretær i Venstre Trond Enger har gitt Gilani råd om å trekke seg. Enger sier imidlertid i artikkelen at rådet er å forlenge permisjonen ut perioden. Det rådet følger Gilani altså ikke.

- Jeg har alltid vært og er opptatt av å bygge broer mellom minoritets- og majoritetssamfunnet. Tilliten og støtten jeg har fått fra mine velgere og støttespillere varmer godt. Min lojalitet ligger hos mine velgere, det vil jeg alltid ha fokus på, skriver han, og avslutter slik:
"Nå har jeg brukt permisjonstiden til å ta et endelig valg om veien videre. Hva valget er vil jeg offentliggjøre i bystyremøte den 31. oktober."

Dagsavisen Fremtiden har snakket med Gilani, men han vil ikke si noe mer om dette veivalget.

- Det vil jeg dele med bystyret i møtet 31. oktober, sier Gilani.

Kjenner seg ikke igjen

Fungerende gruppeleder i bystyret for Venstre, Eidi Ann Hansen, er helt uenig i framstillingen av situasjonen i partiet.

- Gruppa og styret i Drammen Venstre har tvert imot bedt ham å søke fritak ut perioden. Et enstemmig møte vedtok oppfordringen, og det var godt oppmøte, bare tre stykker var ikke tilstede. Det er helt klart et stort flertall som ønsker at han gir oss ro så vi kan jobbe med politikk, og unngå at hans private anliggender forstyrrer vårt arbeid og fratar partiet posisjoner, sier Hansen til Dagsavisen Fremtiden, på telefon fra høstferie.

Leder i Drammen Venstre Reidar Foehling (skiftet etternavn i juli, het før det Reitan), støtter Hansen.
-  Det Gilani beskriver er totalt ukjent for meg. Det er ingen maktkamp, vi har nesten det motsatte problem, nemlig å få folk til å engasjere seg. Dette er tatt ut av lufta og jeg kjenner meg ikke igjen i det.
Likevel er det slik at Venstre har hatt færre verv mens Gilani har vært i permisjon, mens partiet nå får dem tilbake. Skulle du ønske deg et annet utfall?
- Ja, helt klart. Vi har mer enn antydet at han bør trekke seg eller holde seg borte mens han har disse anklagene henge seg over seg. Det er styret og gruppa helt enige om. Så dette overrasker meg veldig, sier Venstre-lederen.

Saken er oppdatert

Annonse