Frps helsepolitiker Morten Wold mener regjeringen må finne penger til helt nødvendig vedlikehold på Drammen sykehus. FOTO: SILJE SKIPHAMN

Tar opp sykehusforfall

- Det er åpenbart et akutt behov for vedlikehold av Drammen sykehus. Det bør vi kunne finne penger til utenfor statsbudsjettet, sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp).

Drammen sykehus har et vedlikeholdsetterslep på over en halv milliard kroner. I går skrev Dagsavisen Fremtiden at Vestre Viken ikke får låne så mye penger til oppussing av Helse Sør-Øst som planlagt. Egentlig skulle sykehuset pusses opp for 128 millioner i 2015. Likviditetsproblemer i Helse Sør-Øst gjør at dette er nedjustert til 59 millioner.

- Dette er en sak vi er nødt til å se på ved siden av statsbudsjettet. Det er vanskelig å budsjettere med vedlikeholdsmidler når man ikke har totaloversikt over behovet på alle sykehus, sier Wold.

Han sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og har ukentlige møter med helseminister Bent Høie (H). Wold vil ta opp situasjonen ved Drammen sykehus med statsråden.

- Jeg kan selvsagt ikke love noe, men jeg kan i alle fall reise saken. Det nye sykehuset blir jo ikke bygget i morgen, og vi er helt avhengige av at det gamle sykehuset er funksjonelt fram til det nye står klart, sier han.

 

- Regjeringens feil

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener at det er regjeringen som har skylden for pengeproblemene i Helse Sør-Øst.

- Dette er et direkte utslag av det effektivitetskravet som regjeringen har stilt til alle sykehus. Nå ser vi de konkrete resultatene av Høyres sykehusbudsjett, som er for altfor svakt, sier han.

Micaelsen viser til svak økonomi både i Helse Nord og Helse Midt-Norge også. Selv om regjeringen økte bevilgningene til sykehusene med to milliarder kroner, mener Micaelsen at det ikke er nok.

- Når regjeringen har fått seg til å bruke like mye på skattekutt, som veksten til alle sykehus, blir det ikke nok penger til helt nødvendige effektiviseringstiltak, sier han.

- Hadde alle landets sykehus vært i god stand, ville det vært rimelig å stille krav til mer effektiv drift. Men det er ikke tilfelle, og det vet vi alt om her i Drammen.

 

- Micaelsen er frekk

Morten Wold synes Micaelsen er frekk når han skylder på regjeringen for manglende midler til vedlikehold av sykehusene:

- Kloakkrørene på Drammen sykehus er vel ikke blitt gamle i løpet av det året denne regjeringen har sittet, mener Wold.

- Regjeringen har prioritert sykehussektoren med to milliarder mer til pasientbehandling. Det er i høyeste grad en satsing på sykehus.

Også stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) mener Micaelsen er i besittelse av frekkhetens nådegave:

- De har sittet med ansvaret i åtte år. Dette var den forrige regjeringen fullstendig klar over, sier hun.

Ørmen Johnsen mener Vestre Viken må sette opp en prioritert liste over hva som haster mest å fikse på Drammen sykehus. Hun lover også at det vil komme mer penger til sykehusene utover i stortingsperioden.

- Regjeringen har i tillegg åpnet for at helseforetakene kan lease istedenfor å kjøpe medisinsk teknisk utstyr. Det vil også bidra til å lette den finansielle situasjonen for foretakene, sier høyrepolitikeren.