Barna i Brannposten barnehage og pedagogisk leder Hege Solberg på vei inn til DNB på Bragernes torg. FOTO: KATRINE STRØM

- Plikt til å ta kontanter

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet synes barnehagebarna i Brannposten barnehage har vist et godt eksempel. Om bankene ikke lytter til kunden, varsler han skjerping av loven.

DNBs filialer, blant annet her i Drammen, har fra 1. november innført «kontantfri kasse», og håndterer ikke lenger kontanter. Men det kan de ikke nekte kundene sine, ifølge Finansdepartementet.

- Det håndteres færre kontanter enn før, og jeg skjønner at bankene leter etter maskinelle og trygge løsninger for kontanthåndtering. Men det er viktig at publikum har tilgang til bankinnskudd og betalingstjenester på en grei måte. Banker må ha konsesjon, og har fått enerett til å ta imot innskudd fra publikum. Kunder må også ha adgang til å ta ut igjen sine innskudd. Kontanter er tvungne betalingsmidler, og det gjelder også overfor bankene. Derfor har banker plikt til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette, skriver statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

 

- Mer tilgjengelig enn før

DNB mener de ivaretar kravene, ved å henvise videre til samarbeidspartnere.

- Vi har ikke sluttet med kontanthåndtering, men flyttet den fra bankkontoret til Bank i Butikk. Vi tilbyr også kontanthåndtering gjennom postkontorene. Bankkontorene tar fortsatt imot sparebøssetømming, sier konserndirektør for kommunikasjon i DNB Thomas Midteide. Han mener kontanter er blitt mer tilgjengelig enn før, siden butikkene som tilbyr dette gjennom avtale med DNB har åpent sent både på hverdager og lørdager.

- Men Finansdepartementet er klar på at dere som bank plikter å ta imot - det dere gjør er å henvise videre?

- Det blir en juridisk spissfindighet. Mange andre banker er blitt kontantfrie før oss, vi ligger etter i løypa på dette. Gjennom automater i egne filialer og vår avtale med NorgesGruppen er vi den kjeden med best kontantdistribusjon i hele Norge, sier Midteide.

Men det hjalp ikke da Brannposten barnehage fulgte direksjonen til Posten med pengene de hadde samlet inn til Forut.

- Barnehagen ble dessverre avvist i Drammen, fordi posten ikke hadde tellemaskin slik de skal ha, sier Midteide.

 

Kan skjerpe loven

I et nytt lovforslag om finansnæringen klargjør regjeringen bankenes plikt til kontanthåndtering i tråd med kundenes behov.

- Blir det behov for det, kan vi gi ytterligere føringer, sier statssekretær Pedersen.

- Bør ikke en samfunnsaktør som DNB gjøre det så enkelt som mulig å sette inn penger til en god sak?

- En barnehage skal alltid få kunne sette inn den type innsamlede penger hos oss. Men vi må også følge hvitvaskingsregler. Den som setter inn må kunne identifisere seg, sier Midteide.

- Men det kan man også uten å ha konto i banken?

- Vi må finne et system som sikrer at vi holder oss innenfor loven, og samtidig er smidige nok til å ta imot slike innsamlingspenger.

Til barna i Brannposten barnehage har konserndirektøren følgende hilsen:

- Kjempeflott, både at de har vært flinke til å samle inn midler og at de har gjort oss oppmerksomme på denne problemstillingen. Her må vi se over systemet vårt, og det tror jeg andre banker også må gjøre.

- Saken er et godt eksempel på at bankene kan og bør tilpasse sin kontanthåndtering i samsvar med kundenes behov, sier statssekretær Jon Gunnar Pedersen.