Midtrekkverk og lys fra Mjøndalen til Langebru

Endelig kan trafikkantene langs E134 Mjøndalen i Nedre Eiker til Langebru ved Hokksund i Øvre Eiker gå lysere tider i møte. Tafikksikringstiltak skal forbedre strekningen.

Nå blir det gjort trafikksikringstiltak langs E134 fra Mjøndalen i Nedre Eiker til Langebru ved Hokksund i Øvre Eiker, med både midtrekkverk og lys.

Veien må derfor utvides for å gi plass til midtrekkverket mellom kjørebanene, og strekningen er på om lag 7,5 kilometer, melder Statens vegvesen.

Hele  strekningen får lys, og det skal også gjøres en del tiltak på sideterrenget.

Planlagt byggestart er satt til august 2019, og planlagt ferdigstillelse er sent på høsten 2020.