Bodil Gunnestad (67) ble henvist til fysioterapi for ryggsmerter og kunne ikke vente fra påske til etter sommerferien med å få behandling. Dermed må minstepensjonisten fra Svelvik betale behandlingen selv. FOTO: KATRINE STRØM

Lang ventetid på fysioterapi

- Du kan få time etter sommerferien, var svaret da Bodil (67)ringte - før påske. Nå betaler hun alt selv.

- Ikke alle har penger til å betale selv så lenge. Jeg er selv minstepensjonist, men hadde ikke noe valg på hvorvidt jeg skulle prioritere dette, sier Bodil Gunnestad (67).

Da hun ringte etter henvisning før påske, var det umulig å få hjelp hos noen med offentlig avtale.

- De forklarte at hofte- og kneopererte fikk først. Jeg ringte mange steder i Drammen og ett i Svelvik, men det var helt håpløst, sier Gunnestad.

Hun endte opp på Trimmen Fysikalske, hos en behandler uten driftsavtale.

- Han er rasende flink, men det blir jo dyrt i lengden, sier minstepensjonisten, som med reise til og fra Svelvik­veien passerer 400 kroner i ukentlig utgift for den nødvendige behandlingen.

Etter jul skal hun opereres i ryggen, og vil forhåpentlig komme foran i køen selv.

- Folk som er operert må få gå en stund til de får trent seg opp. Men at andre problemer ikke gir noen form for støtte, er kjempeurettferdig, sier Gunnestad.

150 på venteliste

Trimmen Fysikalske har ifølge daglig leder Ove Tufte nå 150 personer på venteliste. Ventetida er oppe i fem-sju måneder hvis det ikke er noe helt akutt.

- Noen velger å stå på vente­liste fordi de ikke kan eller vil betale alt selv. Hvis man er villig til å punge ut, kan man få time i løpet av en dag eller to, sier Tufte.

De 18 fysioterapeutene på Trimmen deler på 10,4 årsverk som har driftsavtale med Drammen kommune. I hele kommunen er det 47,15 årsverk med driftsavtale. Det er mange, ifølge tall Drammen kommune opererer med.

Mens Drammen har 10,5 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter per 10.000 innbyggere, er det tilsvarende tallet for de ti største bykommunene 8,7 årsverk. Likevel opplyser flere fysioterapeuter Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med om ventetider på flere måneder.

 

Turnover

- Vi prøver å prioritere slik at de som har akutte ting eller er nyopererte slipper å vente, sier Jane Fulford, fysio­terapeut ved Gulskogen fysioterapi.

- Her har vi ofte lang ventetid for kvinner med utenlandsk bakgrunn. De ønsker gjerne å gå til en kvinnelig fysioterapeut, og siden det bare er to av oss, må noen av dem vente opptil et halvt år.

På Gulskogen fysioterapi er ventetida nå på mellom åtte og tolv uker. Fulford mener det er for få private fysioterapeuter i Drammen med driftsavtale. På hennes institutt samler fysioterapeutene pasienter i grupper så ofte de kan.

- Kommunen mener vi må få større turnover av pasienter, men vi kan jo ikke kaste ut folk vi ser har behov for mer behandling, sier Fulford.

Også på Konnerud Fysioterapi må pasienter vente rundt to måneder.

- Men du, jeg har to pasienter her, så jeg må bare jobbe jeg, sier fysioterapeut Ingrid Skolleborg-Hilsen.

 

Øker ikke kapasiteten

Pasienter som trenger psykomotorisk fysioterapi opplever lengst ventetid. Fysioterapeut Anne S. Friberg prøver å holde ventetida nede på seks måneder.

- Men det kan dessverre gå både ni og tolv måneder før det blir ledig time. Det er veldig beklagelig for dem som trenger hjelp, sier hun.

Drammen kommune har ingen planer om å øke kapasiteten hos de privatpraktiserende fysioterapeutene. Men det skal ansettes flere kommunale fysio- og ergoterapeuter. Ifølge helsesjef Anniken Blichfeldt Muren finnes det ingen enkel forklaring på lang ventetid til tross for god fysioterapidekning.

- Det blir bare spekulasjoner. Ventetid er heller ikke en enhetlig definert størrelse. Noen institutter opererer med ventetid, andre gjør det ikke, sier Muren.

- Vi har jevnlige møter med instituttene om blant annet dette. Vi opererer også med en prioriteringsliste for de kommunalt ansatte, som er utarbeidet av de ti største bykommunene i landet.

 

Utenbys pasienter

Drammen kommune har laget et forslag til helse- og sosialplan som nå er ute på høring. Der framgår det at rundt en tredel av dem som bruker private fysioterapeuter med driftsavtale bor i andre kommuner. Det står også at god tilgang på fysioterapi­tjenester kan ha ført til at fastleger har lettere for å henvise pasienter.

- Vi blir nødt til å prioritere hardere hvem som skal få tjenester framover. Kanskje kan fastleger heller henvise til vurdering og råd istedenfor tolv behandlinger med en gang, sier Muren.

- Man kan jo tenke at noen har godt av en pause. Har man gått til fysioterapi over mange år uten at det har hatt ønsket effekt, kan man kanskje prøve å finne andre løsninger.