Har samlet over 1.000 underskrifter mot nedprioritering av barselomsorg på nye Drammen sykehus

Drammen Kvinnesaksforening har fått mange med seg i kampen for å hindre at barsel og føden havner i hver sin etasje på nye Drammen sykehus.

Marthe Berg Reffhaug opplevde det som svært vanskelig da hun fikk beskjed om at hun måtte skilles fra sin datter like etter at hun hadde født, fordi hennes nyfødte datter hadde vann i lungene og måtte ligge på nyfødt intensiv, mens hun selv måtte være på barselavdelingen om natta.

– Det gjorde så vondt, sier Berg Reffhaug, som er styremedlem i Drammen Kvinnesaksforening.

Til alt hell sørget en hardtarbeidende jordmor for at hun fikk være sammen med dattera og mannen også om natta

– Jeg hadde en veldig flott jordmor som hjalp meg mye i den situasjonen, men man skal ikke være prisgitt en jordmor, sier hun nå.

Les også: Færre barselsenger på nytt sykehus

Kjempeforbannet

Berg Reffhaug forteller at hun ble kjempeforbannet da hun leste om at jordmødre ikke fikk gjennomslag for å legge føden og barsel ved siden av hverandre på det nye sykehuset.

Nå har hun og Kvinnesaksforeningen i Drammen har fått med seg Den norske jordmorforening, Jordmorforbundet NSF, Norsk Sykepleierforbund Buskerud, Delta Oppvekst, Fagforbundet, Norsk kvinnesaksforening og Oslo kvinnesaksforening på et opprop som så langt er signert av nærmere 1.100 personer.

– Vi er veldig fornøyde med det, men vi har planer om mange flere underskrifter. Hadde vi fått 10.000, hadde det vært kjempefint, sier styreleder i Drammen Kvinnesaksforening, Turid Lilleheie.

23. mars skrev Fremtiden om at det er planlagt færre barselsenger på det nye sykehyset i Drammen enn på nåværende sykehus: 22 på det nye mot 29 på dagens. På det tidspunktet var det også klart at barselavdelingen og fødeavdelingen ville havne i forskjellige etasjer på den nye sykehuset. Begge deler har medført sterke reaksjoner.

– Det er tankeløst å planlegge at ikke barsel og føden skal ligge vegg i vegg. At far i enkelte tilfeller skal måtte løpe mellom mor og nyfødt barn er helt håpløst, mener Lilleheie.

Les også: Reagerer sterkt på færre barselsenger

Leveres til høsten

I underskriftskampanjen heter det:

De som skriver under dette oppropet vil ha:

1. Nyfødtintensiv, fødeavdelingen og barselavdelingen i samme etasje, med umiddelbar nærhet til hverandre og operasjonsstuer.

2. Minst like mange senger på barselavdelingen på det nye sykehuset, som det er i dag.

«Dette er et direkte angrep på kvinnehelse og det nyfødte liv. Det vil vi stoppe. Vi ønsker ikke et sykehus som går baklengs inn i framtida», skriver initiativtakerne videre.

Underskriftene skal leveres inn til Vestre Viken 3. september.

Fagdirektør Halfdan Aass i Vestre Viken har følgende kommentarer i forbindelse med saken:

I det nye sykehuset ligger Fødeavdelingen, Nyfødt-intensiv og operasjonsstuene i umiddelbar nærhet til hverandre. Førsteprioritet i planleggingen har vært at Fødeavdelingen skal ligge nær operasjonsstuer, særlig med tanke på behov for hastekeisersnitt, skriver han i en e-post.

Han understreker at det i tillegg er høyt prioritert at fødeavdelingen og nyfødt intensiv blir i samme etasje.

– Dersom den nyfødte må overføres til nyfødt intensiv, skal mor kunne være der sammen med barnet. Nærheten til fødeavdelingen gjør at det er mulig, selv om mor skulle trenge tilsyn fra jordmor den første tiden. Poenget med denne plasseringen er nettopp at mor og barn ikke skal skilles, skriver han.

– Barselavdelingen blir liggende i sengebygget rett over, med kort avstand ned til Fødeavdelingen og nyfødt intensiv. Barselavdelingen er dimensjonert med en gjennomsnittlig liggetid på tre døgn og basert på antall fødsler som forventes i 2030. Det nye sykehuset blir dessuten utformet slik at det er stor fleksibilitet internt i sengeområdene om det skulle bli behov, avslutter han.

Les også: Rasende tillitsvalgte krever at styrelederen i Vestre Viken går av