Frykter for fyll, rus og gambling på hjemmekontor

Når de fleste jobber hjemmefra, ligger lista lavere for å ruse seg eller gamble, advarer fagforeningstopp.

– Hjemmekontor har mange fordeler, men det har også mange ulemper som både kolleger og arbeidsgiver må være bevisst, sier president i Nito Trond Markussen til Dagsavisen.

Siden Norge ble stengt ned 12. mars har alle som har anledning til det blitt instendig oppfordret til å jobbe hjemmefra for å hindre smittespredning. Nito organiserer ingeniører og teknologer, og så mange som 80 prosent av medlemmene har ifølge Nitos egne undersøkelser hjemmekontor. 

Fredag kom beskjeden fra Raymond Johansen om at Oslofolk bør fortsette med hjemmekontor minst fram til midten av august.

LES OGSÅ: Fagforening ut mot hjemmekontor: – Inngripende tiltak i folks hjem

Økt bruk av hjemmekontor kan ha sine fordeler, men også ulemper. Når man ikke må møte på jobb og treffe kolleger ansikt til ansikt kan det legge lista lavere for bruk av rusmidler og gambling, advarer Markussen.

Forventninger og rammer

– Når du går på jobb hver morgen er det en ramme rundt deg, og en del forventninger. Du blir sett og tatt vare på av kolleger. Det er borte nå. Jeg er redd for at det fører til at noen faller utenfor uten at vi ser det, sier han. 

Når man må møte på jobb hver morgen møtes de fleste med forventninger om at man skal være frisk og opplagt. Men når all kommunikasjon med arbeidsgiver og kolleger skjer over nettet kan man både sove lenger og skjule at man er i bakrus.

LES OGSÅ: Flere går på sosialhjelp etter AAP-innstramminger

– Det finnes rutiner og et system for å følge opp avhengighetsproblematikk, som arbeidsgiver har en plikt til å følge opp personer som sliter med for eksempel alkohol eller pengespill. I tillegg til de med en kjent avhengighet er jeg også bekymret for de som for ofte kan falle for fristelser, som litt for ofte blir sittende på terrassen utover kvelden med noe godt i glasset, sier Markussen.

Han ber nå både arbeidsgivere og kolleger om å være bevisst dette.

– Kolleger må snakke med hverandre, ikke bare i møter. Hold kontakten. Og flere arbeidsgivere bør være mer bevisste kontakten de har med ansatte, og rett og slett tørre å spørre hvordan folk har det. For noen er hjemmekontor helt perfekt, men for andre kan det være veldig utfordrende, sier Markussen. 

NHO: Bevisst

Fagsjef for HMS og arbeidsmiljø i NHO-foreningen Abelia, Gro Lundberg, sier til Dagsavisen at de er er bevisst på at det er mennesker som kan slite mer enn andre under pandemien, og at faren for økning i rus og spilleavhengighet kan øke.

– Som arbeidsgiverforening har vi derfor vært opptatt av å bistå våre medlemmer i å drive god oppfølging av ansatte. Alle skal ha et godt arbeidsmiljø, om de jobber hjemmefra eller på kontoret, sier Lundberg.

LES OGSÅ: Feriepenger: Dette har du krav på

Hun sier at deres tilbakemelding fra medlemsbedrifter så langt, har ikke indikert noen funn på økning av rus og spillproblematikk.

– Vi har ikke fått konkrete tilbakemeldinger på utfordringer med rus- og spillavhengighet, men vi opplever at våre medlemmer har vært opptatt av å sette av tid til dialog med sine ansatte og vært opptatt av å finne de beste verktøyene og rutinene for å sørge for en trygg arbeidshverdag og god produktivitet. Hyppig kontakt og digitale samtaler gjerne med kamera er nyttig for å se og snakke med de ansatte, sier hun.