Fremtiden

Barnevernsleder i Drammen: – Flere ansatte sluttet på grunn av sammenslåingen

Ikke bare skulle tre tidligere separate barnevernstjenester samles til én, men samtidig traff koronapandemien landet. Dermed skulle rundt 140 ansatte på hjemmekontor ta seg av et økt antall bekymringsmeldinger, og holde øye med sårbare barn som slet da skoler og barnehager stengte.

Det er krevende å jobbe i barnevernet i seg selv, og det blir ikke enklere med hjemmekontor måned etter måned.

I den omfattende «Tilstandsrapport Drammen barnevernstjeneste 2020», som skal informere kommunens administrasjon og politikere om hvordan barnevernet jobber – og hvilke utfordringer de har støtt på i året som gikk, kommer det tydelig fram at virksomhetsleder Elisabeth Lyshaug og hennes kollegaer har hatt nok å gjøre.

Antallet bekymringsmeldinger økte gjennom hele 2020, fra 121 i januar til 187 i desember, og i tillegg måtte tjenesten takle en utskiftning av ansatte på nærmere 20 prosent, samt økt fravær grunnet pandemien.

I rapporten slås det også fast at antallet meldinger som går på vold og overgrep samt foreldres rusmisbruk steg i 2020 sammenlignet med 2019, mest for vold og overgrep.

Lyshaug forklarer imidlertid at tallene for 2019 og 2020 ikke er direkte sammenlignbare, både på grunn av at tre kommuner ble én – og fordi det kom nye krav til registrering av meldinger. Dette har ført til at mange flere meldinger regnes med i statistikken enn tidligere.

Mulige mørketall

– Men om vi likevel skal sammenligne, ser vi at vold og overgrepssaker har hatt en økning fra 2019 til 2020 på cirka 40 prosent, mens foreldrenes rusmisbruk har hatt en økning på cirka 10 prosent, forteller barnevernslederen.

Elisabeth Lyshaug er administrerende leder for barnevernstjenesten i nye Drammen kommune.

Det skal dog sies at det totale antallet meldinger innenfor disse kategoriene likevel ikke utgjør mer rundt 10 prosent av det totale antallet meldinger.

– Og uansett er det bra at antallet meldinger har økt, selv om vi ikke vet nøyaktig hvor stor den reelle økningen har vært. For vi visste at mange sårbare barn ville få ytterligere utfordringer når skoler og barnehager stengte. Dette viser at de forskjellige instansene har vært bevisste på sin meldeplikt, selv om samfunnet ble nedstengt, sier Lyshaug.

– Men strengt tatt kan dere vel nesten ikke vite dette, for her kan det være snakk om store mørketall?

– Ja, det er et viktig poeng. Nei, dessverre kan vi ikke si noe om eventuelle mørketall. Vi kan bare håpe at de fleste tilfellene har blitt oppdaget og meldt ifra om.

Ikke for alle

Når det gjelder den krevende bemanningssituasjonen, med en unormalt mye utskifting av ansatte – på nærmere 20 prosent, mener Lyshaug dette skyldes flere forhold.

– Flere ansatte ønsket ikke å bli en del av nye Drammen kommune, og søkte seg heller til mindre barnevernstjenester. Andre oppdaget undervegs at de ikke trivdes med den nye organiseringen, og valgte derfor å søke annet arbeid. Og det skal jo nevnes at det å jobbe i barnevernet i seg selv er krevende, for man involveres i mange tunge og vanskelige saker. Det er ikke alle som takler å stå i dette over veldig mange år.

Lyshaug presiserer at de likevel har gjort hva de kunne for å motvirke utviklingen, blant annet gjennom økt leder- og kollegastøtte, trivselstiltak og kompetansehevende tiltak.

– Og mye av dette synes jeg vi har fått til, til tross for at vi er en ny kommune og står midt i en pandemi, konstaterer Lyshaug.

Ifølge rapporten ser det da også ut til at turnover-tallene nå har stabilisert seg på et normalt nivå.

Lavere lønn i Drammen

På grunn av den store «gjennomtrekken» av ansatte har barnevernstjenesten måttet bruke mye tid og ressurser på rekruttering. De har hatt ute 13 stillingsannonser, der de har søkt etter totalt 26 ansatte. Heller ikke denne biten har vært enkel å løse midt under en pandemi. Det gjør det ikke enklere at Drammen, i henhold til rapporten, opererer med noe lavere lønnsnivå på dette feltet enn nærliggende kommuner.

– I tilstandsrapporten står det også spesifisert at det har vært krevende å rekruttere til avdelingen i Svelvik. Hva skyldes dette?

– Også her kan det handle om flere årsaker, men jeg så i hvert fall at da vi søkte etter ansatte til gamle Drammen kommune, så fikk vi ofte mange søkere fra både Asker, Bærum og Oslo. Mange av disse blir borte om de risikerer å måtte reise helt til Svelvik, som blant annet ikke er like lett tilgjengelig om du reiser kollektivt, fastslår Elisabeth Lyshaug.