Fremtiden

Vil flytte åtte millioner fra skole til barnehage

Rådmannen mener tilbudet til kommunens eldste og yngste innbyggere trenger mer penger i år, for å unngå store kutt i tjenestene.

Oslo  20181206.
Illustrasjonsbilder, barnehage.
barn, barnehage, levering, levere barn i barnehage, lue, blå poser, tøfler, garderobe, ben, føtter, farvel, pappa
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fredag morgen la rådmannen fram tertialrapporten, som er en gjennomgang over hvordan kommunen ligger an i forhold til budsjettet for året. Dersom noen tjenesteområder sliter med å holde budsjettrammen, legger rådmannen fram forslag til mer penger, og hvor pengene kan tas fra.

Rådmannen opplyste at det ikke legges opp til vesentlige budsjettendringer utover kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemien.

Kutt i skolebudsjettet

Men to tjenesteområder får økte økonomiske rammer i år, for at de skal kunne fortsette driften uten vesentlige kutt i tilbudet.

– Barnehagene har store utfordringer knyttet til nedgang i barnetallet. Det foreslås at programområdet får tilført 10 millioner i en engangsbevilgning. Åtte av disse skal tas fra skole, to millioner tas fra forebyggende tjenester, la rådmannen fram.

Hvordan tjenestene påvirkes av de foreslåtte kuttene, er foreløpig ikke klart. Dette bekymret Høyres gruppeleder Kristin Surlien, som etterlyste svar på hvilke konsekvenser kuttet vil få for skolene.

I tillegg skal barnehagene få overført det de klarte å spare inn i fjor, selv om kommunen generelt sett brukte mer enn budsjettert. Disse tas fra kommunens “sparegris”, disposisjonsfondet.

Rådmannen forklarte at ikke alle de ferske midlene skal gå til kommunale barnehager, men i stor grad er overføring til de private barnehagene for utgiftene de kommer til å ha i år.

r

65 millioner mer til de eldre

Det andre programområdet som sliter med å kutte kostnadene, er hjemmetjenesten og helseinstitusjonene. Her ønsker rådmannen å øke budsjettrammen i år med 20 millioner.

– Det er ikke realistisk at de kan tilby sine tjenester innenfor budsjettramma vi har. Da må vi gjøre tiltak som de ansatte ikke vil anbefale, som for eksempel enda færre sykehjemsplasser.

Rådmannen foreslår allerede å kutte noen sykehjemsplasser, men dette er fordi de åpner nye omsorgsboliger, og dermed styrker hjemmetjenesten, forklarer rådmannen.

– Dette vil gi innbyggerne samme dekning, men gir samtidig kommunen mulighet til å redusere de dyre sykehjemsplassene.

I tillegg foreslår rådmannen en engangsbevilgning på 45 millioner i 2021.

– Dette dekker ikke økte behov, men gir et mer riktig budsjett for nivået på tjenestene som vi har i dag.

Budsjettendringene vedtas av politikerne i kommunestyremøtene 14. og 15. juni.