Fremtiden

Sår tvil om advokats habilitet i viktig ung ufør-rapport: – Kan være et problem

Kan en advokat som anklages for å diskriminere en gruppe uføre, utarbeide en rapport som skal belyse systematisk diskriminering av ME-syke? Det habilitetsspørsmålet stiller flere seg.

ME-syke Victor Håland hyret i fjor trygderettsadvokat Olav Lægreid til å utarbeide en rapport som skulle belyse systematisk diskriminering av ME- rammede. Etter flere nedsettende kommentarer om uføre i sosiale medier og Dagsavisen Fremtiden, er Håland og ME-foreningen skeptiske til om funnene i rapporten er til å stole på.

Det var i fjor sommer at Håland sammen med en gruppe andre yngre ME-rammede jobbet for å få det de mener er systematisk diskriminering av en gruppe svært syke mennesker fram i lyset.

– Slik situasjonen er nå, blir majoriteten av ME-rammede som blir syke før 26 år henvist av forvaltningen til et liv i fattigdom. De fleste av disse søkerne er på minstesats både for AAP og uføretrygd, de nektes ung ufør-tillegget og har ingen mulighet til å bedre sin økonomi ved attføring, sa Håland tidligere til Dagsavisen Fremtiden.

For å få profesjonell hjelp til å gjøre en juridisk gjennomgang av trygderettens praksis, startet de opp en innsamlingsaksjon via Spleis.no. Rundt 160.000 kroner ble samlet inn, hvorav 11.000 gikk til Spleis.no i administrasjonskostnader. De 150.000 kronene gikk til den kjente trygderettsadvokaten Olav Lægreid, som ble hyret inn for å utrede en rapport med juridisk gjennomgang av trygderettens praksis overfor ME-syke som søker ung ufør-tillegget.

Lægreid er selv styreleder for ME-foreningens lokallag i Oslo og Akershus.

Urovekkende menneskesyn

I det siste har en rekke uttalelser der Olav Lægreid kaller “en del” uføre for “suppehuer” og “mentalt degenererte” skapt reaksjoner i debattspaltene og sosiale medier. Norges ME-forening har nå varslet at de nå skal ha dialog med regionlaget rundt uttalelsene.

– Vi i arbeidsgruppen bak ung ufør-rapporten synes alle at utsagnene om at uføretrygdede er “suppehuer” og “degenererte” er sjokkerende og motbydelige, og vitner om et mildt sagt urovekkende menneskesyn som vi overhodet ikke kan stille oss bak, sier han og legger til at de tar sterkt avstand fra Lægreid sine uttalelser.

651 personer har så langt bidratt med de 161.000 kroner som skulle dekke økonomiske kostnaden til rapporten. Flere av dem stiller nå spørsmål om Lægreids habilitet til å utrede denne rapporten.

– Vi har full forståelse for at de som har bidratt til å støtte rapporten økonomisk er både skuffet og lei seg. Slike utsagn bidrar selvsagt også til å svekke rapportens notoritet, og tar fokus bort fra den egentlige saken, sier han.

Usikker på habilitet

Han mener at utsagn som dette er fullstendig upassende av en trygderettsadvokat å komme med. Han henviser videre til advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Advokat Olav Lægreid har blitt forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere saken.

– Er tilliten brutt?

– Om ikke tilliten til at arbeidet blir utført er helt brutt, så er tilliten sterkt svekket av Lægreids oppførsel.

– Kommer dere til å fortsette samarbeidet?

– Det avhenger av den faglige kvaliteten på arbeidet som er gjort til nå. Dersom det er solid, må vi bare la rapporten snakke for seg selv, og holde støyet på utsiden som en egen sak, sier han.

– Forstår dere at folk reagerer på at advokaten som står bak en ME-rapport som skal belyse diskriminering, anser noen av de som er uføre som suppehuer og mental degenererte?

– Det forstår vi godt, og vi reagerer sterkt selv.

– Kan han være nøytral?

– Det er det vanskelig å konkludere med før vi har fått lest utkastet til rapporten, sier han.

Skeptiske til rapporten

Generalsekretær i Norges ME-forening, Olav Osland sier at resultatene i en eventuell rapport kan være interessante, for å se om ME-pasienter blir diskriminert i trygderettsspørsmål. Dette er en problemstilling foreningen har blitt gjort oppmerksom på ved flere anledninger tidligere. Men likevel så er de nå skeptisk til denne rapporten som deres egen styreleder Olav Lægreid skal stå bak.

– Det kan være et problem at advokat Lægreid står bak denne rapporten av hensyn til habilitet og interessekonflikt. Om den er nøytral er usikkert, ettersom vi ikke vet hvordan undersøkelsen er planlagt å gjennomføres. Således vil vi være skeptiske til rapporten også fram til vi vet mer om datagrunnlaget som blir brukt, sier han.

Sju måneder forsinket

Rapporten, som skulle være ferdig i september 2020, har Håland foreløpig ikke sett noe til. Og honoraret på 150.000 kroner er allerede utbetalt til Lægreid.

– Hva slags tilbakemelding har dere fått fra Lægreid om forsinkelsen?

– Direkte sitat fra prosjektutkastet var at han antar at de vil være i stand til å levere rapporten i løpet av februar 2021. Det skal i den sammenheng bemerkes og beklages at rapporten flere ganger er blitt forsinket.

Han legger til at Lægreid begrunner forsinkelsen med en rekke forhold som har spilt inn.

– Det ene er at det tok lengre tid enn forventet å motta et helt nødvendig statistikkgrunnlag fra Trygderetten, at materialet fra Trygderetten utgjorde hele 17.000 oppføringer, hvorav deres behov etter omfattende manuelt arbeid viste seg å være 107 blant disse. Den tredje er problemformuleringen omkring hjertelidelse kontra ME lot seg ikke undersøke på grunn av manglende trygderettspraksis om hjertelidelser. Og nødvendige andre prioriteringer mot øvrig drift av advokatfirmaet, opp mot budsjettet for rapporten, og ikke minst redusert mobilitet og tempo som følge av korona‐restriksjoner.

Håland hevder har fått utallige lovnader om publiseringsdatoer som alle er blitt brutt. Den siste var før påsken 2021, og det aller siste de hørte er at han skulle jobbe med det neste uke.

Nå stiller Håland et ultimatum til Lægreid.

– Hvis vi ikke får et utkast til rapporten innen én måned fra denne artikkelen er publisert, og rapporten ikke er publisert i løpet av to måneder etter at denne artikkelen er publisert, vil det reklameres på kjøpet av juridisk bistand, sier han til slutt.

Advokat Olav Lægreid ønsker ikke å uttale seg om Hålands ultimatum eller om det lar seg gjøre å levere rapporten innen angitt frist.

Mer fra Dagsavisen