Sarpsborg

Fylkeskommunen nedprioriterer oppgaver fram mot Viken

Østfold fylkeskommune bruker store ressurser på etableringen av den nye Viken-regionen. En del av dagens oppgaver blir derfor prioritert ned fram mot sammenslåingen.

1 av 2

Av Paul Norberg

– Vi er omkring 30 personer som i dag jobber med ulike prosjekter for å forberede overgangen fra Østfold fylkeskommune til det som skal bli Viken fra 1. januar 2020. Jeg vet ikke hvor mange årsverk dette utgjør i øyeblikket, men vi er bare i startgropa. Det vil bli etablert en rekke arbeidsgrupper, og det blir et svært omfattende og ressurskrevende arbeid både politisk og administrativt. Vi må derfor prioritere ned noen oppgaver, og senke ambisjonsnivået på en del oppgaver og tiltak, sier fylkesrådmann Anne Skau.

Hun har lagt fram en omfattende liste over oppgave med ulik prioriteringsgrad. Og er spent på hva fylkespolitikerne er villige til å senke ambisjonsnivået på.

Beholde tjenester til folk

– Det er en del tiltak som det vil være uklokt å sette i gang de neste to årene, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap).

– Store planer for Østfold som går ut over de neste to årene, bør ikke få høy prioritet. Vi må se på alle langsiktige planer i samarbeid med fylkeskommunene i Akershus og Buskerud, våre to samarbeidsfylker, som skal bli til Viken. Men målet er å opprettholde drift og tjenesteproduksjonen på et godt nivå, i samsvar med lovpålagte krav.

- Fra Aps side kommer vi til å gå inn for en strammere prioritering av hvilke høringer vi skal lage svar på. Vi er enige med fylkesrådmannen om en nedskalering av hvilke foredrag og presentasjoner fylkeskommunen skal stille opp på. Større konferanser er ressurskrevende, og kan med fordel prioriteres ned de kommende to årene. Eventuelt kan konferanser skje i samarbeid med Akershus og Buskerud, sier Haabeth.

Klima og energi

Fylkespolitiker Simen Nord (H) er innstilt på å følge fylkesrådmannens forslag langt på vei. Men er ikke enig i alt hun foreslår.

– Det er foreslått at klimaregnskap og klimabudsjett skal nedprioriteres. Det er ikke Østfold Høyre enig i. Østfold har satt seg høye mål for å være et foregangsfylke på klima og miljøspørsmål. Vi kan ikke prioritere ned dette arbeidet fordi vi skal inn i en større region. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle den kompetansen fylkeskommunene allerede har innenfor dette feltet, mener Nord.

Han forteller at de tre samarbeidsfylkene har hatt nær kontakt med det nye Trøndelagsfylket, der Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen fra 1. januar i år.

– Vi har brukt Trøndelagsmodellen som utgangspunkt for det arbeidet vi gjør i våre tre fylker, sier Nord.

De tre fylkene har fått 15 millioner hver fra staten for å etablere Viken fylkeskommune.