Hvaler

Myhrvold (Sp) dykket etter velgere på Oslofjord-seminar

Da Forum for Natur og Friluftsliv inviterte Østfoldpolitikerne til å snakke om tiltaksplanen for Oslofjorden, ble det både debatt og fridykking for de folkevalgte.

Fredag 3. september inviterte Forum for Natur og Friluftsliv Østfold-politikerne til seminar om Oslofjorden. Et av arrangørenes mål for dagen var å få klarhet i hva politikerne er villig til å gjøre for Oslofjorden, der forholdene stadig forverres.

I mars i år kom regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden, hvor målsetningene blant annet er å redusere utslipp fra kommunalt avløp og avrenning fra jordbruket, samt å ivareta sårbare arter som lever i Oslofjorden. Disse målsetningene var også tema for partidebatten som ble avholdt på Storesand på Hvaler denne fredagen.

Det er grense for hvor mye Hansen og Jensen skal måtte betale til avgiftskåte politikere

—  Bjørnar Laabak, Østfold Fremskrittspartiet

Østfold-politikerne var tydelig preget av en dag med Oslofjorden på agendaen, og i innledningsrunden var det enighet blant partiene om at det må gjøres noe for å bedre fjordens tilstand, og også at det haster.

F.v.: Benedicte Lund (MDG), Bjørnar Laabak (FrP), Britt E. Gulbrandsen (KrF), Shakeel Rehman (Ap), Freddy A. Øvstegård (SV), Hannah Berg (R), Kari S. Bjørnsen (H), Maren H. Holsen (V) og Ole A. Myhrvold (Sp).

Hvem skal betale?

Det var når ordstyrer Aslak Bonde etterspurte konkrete tiltak, at uenighetene først viste seg. Miljøpartiet De Grønne ønsker blant annet å verne hele fjorden.

– Vi må verne først og fremst, og så heller tillate bruk etter hvert, sa Benedicte Lund, stortingsrepresentant for Østfold MDG.

Viken Venstres stortingskandidat Maren Hersleth Olsen ønsker også mer vern, men mener det er flere hensyn som må tas.

– Vi er imot å frede hele fjorden, men deler av den er det naturlig å verne. Men vi er nødt til å a med folk, som bruker fjorden, som fisker der.

Hele den politiske skalaen, fra Rødt til FrP, var derimot enige om at avrenning fra jordbruket og utslipp fra kommunalt avløp må begrenses.

– Men skal fattige kommuner stå med det ansvaret alene, spurte Hannah Berg, stortingskandidat for Rødt Østfold.

Britt E. Gulbrandsen (KrF) og Maren Hersleth Olsen (V) var tydeligst på at kommunene må ta ansvar, mens de resterende partiene var enige om at statlige tilskudd i større eller mindre grad er nødvendig.

– Innbyggerne må ikke glemmes. Vi kan rydde i forsøpling, men fiskerne må fiske. Det koster fem-seks kroner mer for bensin, det er Co2-avgifter og så videre. Det er grense for hvor mye Hansen og Jensen skal måtte betale til avgiftskåte politikere, sa Bjørnar Laabak, førstevararepresentant for Østfold Fremskrittspartiet.

Tverrpolitisk fridykking

Politikerne ble også invitert til å være med biolog Pia Ve Dalen på fridykking fra stranda, i vann som holdt 17 grader. Der ville de få muligheten til å se litt av Oslofjorden under havflata med egne øyne.

Av de ni politikerne var det kun Ole André Myhrvold (Sp) og Hannah Berg (R) som våget seg uti.

Hannah Berg i våtdrakt på stranda på Storesand

Stortingskandidat Berg trosset en fobi for opplevelsens skyld.

– Jeg er redd for fisk. Jeg unngår restauranter som har akvarium, sa Berg.

Senterpartiets Myhrvold så på sin side mulighetene som kunne ligge på havbunnen.

– Nå skal jeg ut å dykke etter velgere, lo han.Mer fra Dagsavisen