Nyheter

Kystverket: Vellykket opprydningsaksjon ferdig i Oslofjorden

Etter 16 måneder og 4,3 tonn oppsamlede pellets har Kystverket avsluttet den statlige pelletsaksjonen.

Plastpellets som er skylt iland ligger i en hånd.

Det skriver Kystverket i en pressemelding.

Av 4,3 tonn pellets som er oppsamlet, er 3,5 tonn ryddet i Østfold.

23. februar 2020 førte en storm helt sør i Danmark, til et utslipp av 13,2 tonn små plastkuler (pellets) fra en container om bord i skipet Trans Carrier. Utover i mars begynte de hvite plastkulene å dukke opp på strender i Norge og Sverige. Enkelte steder var mengdene så store at det ble brukt sugebiler til å fjerne kulene fra stranda. Omfanget av utslippet og frykten for at pelletsene kunne bli spist av fugl, fisk og andre vannlevende organismer, gjorde at Kystverket erklærte statlig aksjon for å hindre og begrense skader på miljøet.

Nå er den statlige aksjonen avsluttet, og over 7600 liter med plastpellets - 4,3 tonn - er blitt plukket opp. Dette tilsvarer omtrent 20 millioner pellets, eller en tredjedel av utslippet.

- Vi er veldig fornøyde med hvor mye som er samlet opp. I tillegg til det som er registrert er det en del privatpersoner som har samlet opp, samt en større mengde i Sverige, sier Rune Bergstrøm, aksjonsleder i Kystverket.

Pelletsfunn 900 steder

Plastpellets ble påvist fra svenskegrensa (og i Sverige), inn til indre Oslofjord, ned langs Vestfold- og Telemarkkysten og helt ned til Lindesnes. Med god hjelp fra publikum, har det blitt meldt inn nesten 900 steder hvor det er funnet pellets. Alle disse lokasjonene er blitt sjekket ut gjennom aksjonen. På flere av disse har det vært små mengder som har blitt ryddet opp under befaring, og på 431 lokaliteter er det blitt gjort egne opprydningsaksjoner.

Aksjonen har pågått siden mars 2020, og i motsetning til en vanlig oljevernaksjon har mye av selve opprydningsarbeidet blitt gjort av organisasjoner som til daglig driver med å samle inn marint avfall i skjærgården. Oslofjorden friluftsråd har koordinert og hatt den daglige oppfølgingen av opprydningsteamene, og Statens naturoppsyn (SNO) har blitt brukt til å sjekke verneområder.

- Alle de ulike gruppene har stått på gjennom hele denne lange aksjonen, og uten den store innsatsen de har lagt i dette hadde vi ikke hatt et så positivt resultat som vi kan vise til i dag. Metoder for oppsamling av de små plastkulene har hele tiden blitt utviklet og forbedret. Mye lokal oppfinnsomhet og bidrag fra det ansvarlige rederiet har gjort sitt til at effektivitet i opprydningen hele tiden har blitt bedre, sier Bergstrøm.

Ville finne pellets i lang tid

Det norske rederiet som eier Trans Carrier har fulgt og støttet aksjonen hele veien. I tillegg har de finansiert, via Oslofjorden friluftsråd, opprydning av om lag 9 tonn annet marint avfall.

– Til tross for at vi nå har fjernet mye av plastpelletsen fra naturen vil en i lang tid kunne finne mindre mengder langs våre strender. Det ble også funnet pellets som ikke kom fra hendelsen med skipet Trans Carrier under oppryddingsarbeidet. Dette er et globalt problem, og Kystverket tar med seg mange nyttige erfaringer fra denne aksjonen, avslutter Bergstrøm.