Fredrikstad

Tullestemmen ble hans bane

Lite ante unge Øivind Johannessen (nå 66) om at den hese tullestemmen som satte læreren ut av spill skulle forme en elsket og hatet skikkelse i sixpence og snekkerbukse.

Bilde 1 av 2