Fra retten

Dømt etter å ha blitt tatt i to fotobokser samme natt

«Vil ikke godta bot! Jeg vil heller i fengsel», var mannens reaksjon da han ble tilsendt forelegget etter å ha blitt tatt for å kjøre for fort to ganger på drøyt to timer. Nå er han dømt til bot, som kan bli omgjort til fengselsstraff.

Det var i juni i fjor at mannen i 30-årene var ute på en nattlig langtur, i det som ifølge den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett var for høy hastighet.

Først ble bilen målt til 71 kilometer i timen av en fotobok på riksvei 110 fra Fredrikstad i retning Råde. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t. Drøye to timer senere passerte bilen en ny fotoboks, denne gangen på riksvei 7 ved Veme utenfor Hønefoss. Der ble hastigheten målt til 79 km/t, selv om det også der er 60-sone.

Les også: Fredrikstad-mann ble slått ned da han avviste å låne bort telefonen på byen

«Stor ansiktslikhet»

Den tiltalte mannen møtte ikke opp da saken skulle behandles av tingretten i starten av september, men det besluttet at den skulle fremmes likevel.

Av dommen kommer det fram at retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at det var den tiltalte i 30-årene som kjørte bilen den aktuelle natta.

«Ved bevisvurderingen har retten lagt avgjørende vekt på bildene som ble tatt av fotoboksene ved de 2 kjøringene. Bildene viser en mannsperson som bærer stor ansiktslikhet med tiltalte, slik tiltalte er avbildet i passbildet sitt», heter det i dommen.

Det vises også til at det er samme registreringsnummer på bilen som er avbildet av begge fotoboksene, og at denne tilhører en dame som bor på samme adresse som den tiltalte mannen.

«Fotoboksbildene viser at det sitter en kvinne ved siden av bilføreren. Det fremstår sannsynlig at dette er kvinnen som eier bilen og bor med tiltalte», står det videre.

Les også: – Mishandlet kvinne med gassbrenner

Indirekte erkjennelse

Til sist legges det vekt på at den tiltalte mannen nektet å vedta boten han fikk tilsendt av økonomiske grunner. Blant annet skal han ha skrevet «Vil ikke godta bot! Jeg vil heller i fengsel» på forelegget, noe retten tolker som at han indirekte har gitt uttrykk for at han ikke nekter straffskyld.

«Tiltalte har ved to anledninger på samme dag kjørt henholdsvis 11 og 19 kilometer raskere enn fartsgrensen. Selv om tiltalte ikke kjørte for fort med vilje, har han opptrådt uaktsomt ved å ikke være tilstrekkelig oppmerksom på fartsskiltingen på veien», konkluderes det i dommen.

På bakgrunn av dette er mannen i 30-årene dømt til å betale en bot på 8.900 kroner, men dersom han tviholder på holdningen om å nekte å godta dette beløpet, må han i stedet tilbringe 15 dager i fengsel. I tillegg er han idømt fem prikker på førerkortet, samt å betale 1.000 kroner i saksomkostninger.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: