Nyheter

Hvaler-folk aksjonerer mot sjødeponi: – Tilsvarer 47 millioner giftige vaskebøtter

Lørdag kommer innbyggere fra Hvaler over brua til sentrum med et klart budskap: Alt må på land.

Lørdag 2. september arrangerer Øystein Alme fra Skjærhalden, sammen med andre innbyggere i Fredrikstad og på Hvaler, et demonstrasjonstog i Fredrikstad sentrum.

Formålet er å vise politikerne i byen at de er mange som ikke ønsker at masser fra den planlagte mudringen i Borg Havn skal havne i et sjødeponi.

«Det er planlagt dumping av 475.000 kubikk ved Svaleskjær på Fredrikstad sin side. Dette tilsvarer ca. 47 millioner giftige vaskebøtter», står det i invitasjonen.

Derfor oppfordres deltakerne til å ha med seg så mange vaskebøtter de klarer, for å symbolisere mengden forurenset mudder som er planlagt dumpet ved Svaleskjær.

Het debatt

Det siste året har det vært het debatt om mudringen i Borg Havn. Det ser ut til å være bred enighet, både blant partier og interesseorganisasjoner, om at mudringen av farleden er nødvendig.

Det er hvor massene skal dumpes som skaper splid. Dagsavisen Demokraten har tidligere skrevet om hvordan MDGs Erik Skauen har gått så langt som å stille et ultimatum i forkant av valget. De vil kun samarbeide med den ordføreren som lover å legge mudderet på land.

– Vi har ikke kommet noen vei videre med dette mudringsprosjektet i det samarbeidet vi har sittet i. Vi synes det er redelig å være tydelig på at dette må vi bruke litt sterkere verktøy for å få en bedre løsning på, sa Skauen da.

---

Fakta om prosjektet

  • Kystverket gjennomfører i november 2022 en prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området
  • Hensikten er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet
  • Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet
  • Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde
  • Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter
  • Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass

Kilde: Kystverket

---

Viser støtte

I en e-post til Dagsavisen Demokraten skriver Øystein Alme at de vil løfte frem budskapet inn til meningsfeller på fastlandet, politikere i Fredrikstad og ikke minst til Kystverket.

– Vi er mange fra hytter og hus på Hvaler, sammen med meningsfrender inne på fastlandet, som står bak oppropet om å redde skjærgården og Oslo-fjorden fra en miljøkatastrofe.

Alme forteller at de denne uka har jobbet med å lage plakater, og lover at de blir mange som kommer over gangbrua på lørdag.

– Vi presiserer at det er sjødeponeringen vi protesterer på. Alle på Hvaler har full forståelse for at Fredrikstad trenger å mudre i havna si, men mener at de må bruke den beste teknologien for å unngå «svinn» med strømmene slik grabb-mudringen medførte under prøvemudringen, sier han.

Det er oppmøte ved gangbrua på Kråkerøysiden 2. september, klokka 12.00.

Mer fra Dagsavisen