Nyheter

Brannslokkere blir dronepiloter: – Kan redde liv og begrense skader

Bruk av drone skal gjøre brannvesenet bedre rustet til å løse store brann- og redningsoppdrag raskere, og kan være et helt avgjørende verktøy.

Brannvesen-enheter operasjonelle på bruk av drone finnes over store deler av landet. Opplært, styrt og assistert av eksperter i Tiepoint, som driver dronestøtte fra sitt hovedkvarter på Andøya, har dronebruk flere ganger reddet liv og begrenset skadeomfang.

Fredrikstad brannvesen er blant enhetene, og er nå i starten av en treårig prøveperiode ut 2025 med drone som arbeidsverktøy.

– Det er en spennende, ny erfaring og masse nytt å lære. Jeg er spent på bruksområdene, og ser spesielt fram til bruk i forbindelse med skogbrann. Det er veldig lett å få goder oversiktsbilder og oversikt over utfordringer vi møter i skauen og hvor det brenner. I forbindelse med søk, hvor noen er savnet, er også drone et veldig godt hjelpemiddel, med funksjoner som varmesøkende kamera og med god rekkevidde, forteller dronepilot Henning Norheim, som Dagsavisen Demokraten treffer mens han øver droneflyging på Tollbodplassen i Fredrikstad.

Har samlet ekspertisen for alle beredskapsetater

Hensikten med å ta i bruk drone ute på kriseoppdrag, er å få raskere oversikt og dermed kunne handle mer effektivt og hensiktsmessig.

– Drone kan være effektivt ute på en større brann, ved leting etter savnede personer, ved forurensende utslipp til vanns og så videre. Med raskere oversikt, gjør det oss i stand til å lede mannskapene bedre og ta raskere beslutninger. Vi ønsker å kunne fly over og nær folk ved behov, forklarer beredskapsleder Espen Johansen i Fredrikstad brannvesen.

Drone kan bli avgjørende for å redde liv eller begrense skader.

– Det er grunn til å tro at vi, ved å få raskere oversikt over for eksempel en skogbrann, både nøyaktig posisjon og omfang, vil kunne begrense omfanget lettere enn uten drone. Drone som arbeidsverktøy kan redde liv og begrense skadeomfang, sier Johansen.

Beredskapsdrone har en rekke funksjoner og kan være et utslagsgivende verktøy i ulike skarpe redningsoppdrag.

Ti enheter er i dag tilknyttet Tiepoint. Det er brannvesen på Svalbard, i Hammerfest, Andøy, Salten, Trøndelag, Romerike, Fredrikstad, Follo og Bergen. I tillegg samarbeider de med Skogbrannhelikopteret. Tiepoints ekspertise er et tilbud til alle beredskapsetater, understreker daglig leder Mats Kristensen.

– Politiet er fullt operativt med droner, men styrer det selv som en statlig etat. I og med at brann og redning ofte er kommunalt eid, så vi en mulighet for å være en enhet som samkjører beredskapsetatene, forklarer Kristensen.

Tiepoint leverer beredskapsdroner, sørger for nødvendige tillatelser, blant annet fra Luftfartstilsynet, samt opplæring og operativ ekspertise. Dette krever flere heltidsstillinger.

– Vi drifter tillatelsene, gir trening og opplæring og har løpende operasjonell kontroll. Vi koordinerer droneoperasjoner og pilotene opererer som våre piloter. Vi skaffer raske tillatelser ved skarpe oppdrag og sikrer at operasjonen foregår på en trygg og hensiktsmessig måte, slik at brann- og redningsetater får utnyttet beredskapsdronens potensial så godt som mulig, forteller han.

Turgåere, Gjerdrum og forsvunnet niåring

Kristensen har sett mange eksempler på at drone i skarpe redningsoppdrag kan være et utslagsgivende verktøy.

– Nå senest på Vestlandet, hvor en friluftsgruppe var på tur og ble borte. Da var det en drone med varmesøkende kamera som gjorde at de ble funnet på natta. Under større skogbranner har dronen vist seg som et fantastisk verktøy for innsatsledere. Drone med varmesøkende kamera er også til god hjelp i etterslokkingsarbeid, og kan hjelpe til å oppdage hvor det fortsatt ulmer. Etter raset i boligområdet i Gjerdrum for to år siden var det mye bruk av drone i leting etter savnede og identifisering av vrakrester og hus. Ved hjelp av drone kunne også geologer følge med på raskanter og på den måten få sikret folk før nye ras, forteller Kristensen.

Fredag meldte politiet i Sør-Øst at en forsvunnet niåring kom til rette etter at det ble brukt drone i søket, ifølge VG. Gutten forsvant fra skolen sin i Porsgrunn samme dag, og ble funnet i et skogholt takket være dronen politiet benyttet seg av.

Henning Norheim i Fredrikstad brannvesen er sertifisert dronepilot, men lærer seg likevel stadig nye funksjoner.

På den midlertidige øvingsplassen i Fredrikstad, er Henning Norheim i brannvesenet fascinert av gode bilder, detaljene det varmesøkende kameraet viser og at man kan kommandere eller låse dronen til å følge et objekt i bevegelse. Foruten skogbranner, ser han for seg at dronen også kan bli svært nyttig ved brann i tettbebyggelse med stor fare for rask spredning, som for eksempel Gamlebyen.

– Det vil hjelpe innsatsledelsen til å gjøre gode tiltak, mener han, og kommer på et annet eksempel:

– Vi har jo allerede brukt den i et tilfelle av oljesøl i vannet i Moss, og fikk sendt noen fine filmer til Kystverket der. Det gir utrolig god oversikt.

Søker nye øvingsområder

I Fredrikstad er de fortsatt i en oppstartsfase, selv om de involverte har vært under forberedelser og opplæring i flere måneder. Pilotene er ikke operative helt ennå, men kan være det ved behov.

– Vi tilegner oss en kompetanse vi ikke har hatt tidligere, og som vi ønsker å utvikle. Vi er i ferd med å bli operative, forteller beredskapsleder Johansen.

– Hva hvis det skjer noe i morgen der drone kan være avgjørende?

– Pilotene er sertifisert og vi vil kunne benytte utstyret nå hvis det er hensiktsmessig. Vi har allerede brukt drone på småoppdrag, men mest for å trene og samle erfaring, forklarer Johansen.

Dagens treningsøkt med drone er over for Henning Norheim og Fredrikstad brannvesen, som søker nye øvingsplasser så nær brannstasjonen som mulig, da de er i beredskap mens de øver.

Fredrikstad brannvesen har foreløpig sju piloter, som har nødvendig opplæring og sertifisering for å kunne fly drone. De kan bli flere. Til nå har de øvd i Kiæråsen-gropa, det tidligere pukkverket, men er for tiden på jakt etter nye, sentrumsnære øvingsplasser.

Brannvesenet har søkt kommunen om tillatelse til å øve på droneflyging på et jorde på Østsiden, nord for Fredrikstadbrua. I tillegg er de i dialog med et par private grunneiere, bekrefter Johansen.

– Blant annet er vi i dialog med Værste angående deres arealer. Ingenting er bestemt ennå. Vi vet bare at vi ønsker noen øvingsplasser å veksle mellom, slik at vi får litt variasjon i blant annet terreng og at treningen ikke blir for rutinepreget. Det er også viktig for oss at vi kan øve så nær brannstasjonen som mulig, da personellet som øver gjerne er i vaktberedskap, påpeker han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen