Nyheter

Vil lyse opp Kongsten fort og forbindelsen til Gamlebyen

«Den dekkede vei» bør bli den opplyste vei, ifølge anbefalingen. – Vil bli attraktivt og preventivt, argumenterer Østfoldmuseene.

Stiftelsen Østfoldmuseene vil ha Kongsten fort og områdene rundt fram i lyset. Stiftelsen foreslo i et møte nylig å jobbe for belysning rundt historiske Kongsten fort.

Belysning skal spesielt gjøre fortet mer synlig og styrke forbindelsen mellom festningsbyen og fortet via «Den dekkede vei», mener museumsstiftelsen.

– Vi vil blant annet be en lysdesigner se på mulighetene. Det vil bli en stor kostnad, som enten kommunen eller andre må ta. Dette grepet har vært snakket om å ta i ganske mange år, men intensjonen er jo både å gjøre området og fortet mer attraktivt samt at lyssetting skal virke preventivt mot uønskede hendelser på området, forteller formidlingsdirektør Gaute Jacobsen i Stiftelsen Østfoldmuseene til Dagsavisen Demokraten.

– Vil styrke turistdestinasjonen

Endringer som gjøres utenfor fortet er ikke underlagt museets forvaltningsansvar, men museet anbefaler at endringer utenfor fortet tar hensyn til fortet som fredet kulturminne og det omliggende området, som samlet utgjør et helhetlig autentisk miljø.

Kongsten fort ble oppført i 1680-årene, på Galgeberget, noen hundre meter øst for festningsbyen. Som direkte adkomstvei mellom dem, ble «Den dekkede vei» anlagt – beskyttet med voller og vanngraver på begge sider. Den brukes som turvei av gående og syklende i dag.

«Forbindelsen mellom Kongsten fort og Gamlebyen bør tilrettelegges bedre. Gamlebyen er en stor turistattraksjon, men besøk til Kongsten fort vil gi en ekstra dimensjon og kvalitet for turister og styrke Gamlebyen som turistdestinasjon», heter det i museets anbefaling.

Museet ser i framtiden for seg at området utenfor fortet kan være interessant å bruke til arrangementer og som arena for historiske spill. Museet tilbyr i dag omvisninger på fortet og jobber med utvikling av et nytt konsept i 2023.

Forbindelsen til Gamlebyen, her sett fra nedenfor trappa til Kongsten fort.

Bred representasjon

Det var under et møte i våres at forslaget, samt flere andre muligheter og utfordringer for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, ble diskutert i en arbeidsgruppe av flere parter.

Arbeidsgruppa er satt sammen av formannskapet, og består av ni medlemmer som representerer politikk, næringsliv, foreninger, lokalsamfunnsutvalg, idrettsråd, Visit Fredrikstad og Hvaler samt Stiftelsen Østfoldmuseene.

Arbeidsgruppa har først og fremst tatt for seg Kongsten-området, og diskutert bobilparkering, samlet parkeringskapasitet, planer for nye aktivitetstilbud, lokalsamfunnets bruk av slettene, samarbeid for videre utvikling av området og markedsføringen av dette.

Blant arbeidsgruppas samlede anbefalinger etter møtet, er at Fredrikstad kommune tar initiativ til et arbeid for å få Kongsten fort lyssatt.

---

Museets foreslåtte tiltak

Disse tiltakene foreslo Stiftelsen Østfoldmuseene, ifølge rapporten fra arbeidsgruppa:

• Restaurering av murverk og bygninger på fortet.

• Fjerning av trær på fortet som skader murverk, bygninger og er farlig for besøkende.

• Bedre adgangen og opplevelsen av fortet ved etablering av gode trapper og lyssetting av fortet. Lyssetting, som for eksempel er gjort på Fredriksten Festning i Halden, vil gi bedre opplevelse, virke preventivt mot hærverk og gir trygghet til de som ferdes i området.

• Forbindelsen mellom fortet og Gamlebyen langs «Den dekkede vei» bør videreutvikles, med blant annet lyssetting. Det å gjenskape vannspeilet i vollgraven kunne vært et tiltak som løfter området.

• Vi anbefaler å invitere Kulturminneforvaltningen i Viken så tidlig som mulig for å innhente gode anbefalinger. Det er museets oppfatning at næringsliv og kultur (kulturminner) kan utvikles sammen, men at hensyn til kulturminnet må vektlegges.

---