Nyheter

16 tonn kunstgress parkert på Svinesund fordi førerattesten var en kopi

En ukrainsk sjåfør fikk ikke kjøre det polske vogntoget med den grønne lasten over svenskegrensa til Norge.

Den myke kapellsiden på den polske semitraileren sto ut fra kjøretøyet etter at lasten – store ruller med kunstgress – var for dårlig sikret og hadde flyttet på seg før kontrollen på Svinesund.

Vogntoget ble i første omgang stoppet fordi Statens vegvesen mistenkte at lasten i semitraileren hadde forskjøvet seg.

Lasten, til sammen 16,5 tonn tunge ruller med kunstgress, hadde på grunn av for dårlig sikring sklidd ut og forårsaket at kjøretøyet nå målte godt over den maksimalt tillatte bredden.

– Her hadde tung, myk last ikke vært sikret godt nok og dermed blitt presset sammen og flyttet seg ut til sidene, forteller inspektør Roger Gulvik i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Bruksforbud

Slik de store rullene med kunstgress lå, da vogntoget ble kontrollert, sto de myke veggene på semitraileren presset ut til sidene.

Vogna ble dermed målt å være om lag 30 centimeter for bred. Maksimalt tillatt bredde med flere kolli er 255 centimeter, ifølge Gulvik.

Den myke kapellsiden på den polske semitraileren sto ut fra kjøretøyet etter at lasten – store ruller med kunstgress – var for dårlig sikret og hadde flyttet på seg før kontrollen på Svinesund.

Statens vegvesen la ned et bruksforbud på vogntoget inntil lasten er forsvarlig sikret på innsiden av kapellsiden, som er nærmest for en presenning å regne.

Men så enkelt var det likevel ikke. For ikke bare lastsikring og ulovlig bredde gjorde at vogntoget måtte parkere, da det ble stanset ved grensa på Svinesund tirsdag.

Må ha originaldokument

Sjåføren, en ukrainsk statsborger, hadde nemlig ikke gyldige nøkkeldokumenter i orden til å styre kunstgresset helt fram til mottakeren på norsk side.

– Siden sjåføren er fra et tredjeland utenfor EU/EØS, måtte vedkommende ha en førerattest for å transportere gods for et EU-registrert firma. Attesten hadde han for så vidt, men bare en kopi. Han skulle hatt originalen, forklarer Gulvik.

– Det kan ta en stund å få tak i det når han står fast på Svinesund?

– Ja, og dagen etter bruksforbudet han ble ilagt, sto vogntoget her fremdeles. Det kan fort bli stående noen dager, selv om sånne situasjoner gjerne løses ved å sende det aktuelle dokumentet som ekspresspost. En annen mulighet er å skaffe en lovlig sjåfør dersom bedriften har en innenfor rekkevidde, sier Gulvik.

Han kjenner ikke til hvor i Norge kunstgresset skal leveres, men mottakeren må uansett vente til transporten kan utføres etter regelboka. Altså, enten til sjåførens originale førerattest er på plass eller når en annen sjåfør er satt inn på oppdraget.

Av de 27 tungtransportene som ble sjekket av veivesenet på Svinesund samme dag, ble 20 av dem ilagt kjøreforbud og pålagt å rette til sammen 25 feil og mangler ved kjøretøyene.