Nyheter

Moss DPS får anerkjennelse for sitt arbeid med veteraner

Moss distriktspsykiatrisk har fått Veteraninspektørens nummererte Coin som anerkjennelse for deres arbeid med veteraner. – Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet for veteraner med psykiske senskader, sier seksjonsleder Hanne Kristine Haarset.

Det melder Sykehuset Østfold på sine hjemmesider.

Siden 2018 har Moss DPS tilbudt gruppeterapi, individuell utredning og behandling tilpasset veteraner fra internasjonale oppdrag. De var det første distriktspsykiatriske senteret i Norge med et slikt tilbud.

– Moss DPS har tatt veteranene som sliter etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner for Norge på alvor. De har jobbet systematisk over tid, og lagt til rette for en målrettet og tilpasset behandling for denne gruppen. Veteraner er en liten pasientgruppe, og Forsvaret setter derfor pris på at Moss DPS har sett denne gruppen og deres særlige behov, sier Forsvarets veteraninspektør Oberst Morten Henriksen.

1 av 10 Afghanistan-veteraner sliter

Ifølge sykehuset er det de færreste veteraner som har psykiske senskader etter utenlandstjeneste, men en undersøkelse gjort blant Afghanistan-veteraner viser at 1 av 10 har slitt psykisk i etterkant.

Det er et resultat hjelpeapparatene rundt må ta på alvor, mener Hanne Kristine Aarseth, seksjonsleder i Moss DPS.

– Afghanistan-undersøkelsen viser også at over 70 prosent av de veteranene som møtte kriteriene for psykisk lidelse hadde ikke søkt hjelp, sier hun, og understreker videre:

– Helsetjenesten har dermed en jobb å gjøre med å skape tillit hos veteranene. Vår erfaring er at vi kan bygge den tilliten ved å gi veteranene et spesialisert tilbud med veteranspesifikk kompetanse og forståelse for den militære konteksten.

Ønsker en styrket innsats for veteranene

Veteranteamet ved Moss DPS består i tillegg til Haarset av psykologene Geir Ove Bruvold og Kristin Aune, og psykologspesialist Mari de Flon Hetland.

Teamet ønsker en utvidet samling av helsetjenestenes og Forsvarets innsats for veteraner. Dette formidlet de til stortingspolitikerne under en åpen høring om veteransaken i fjor. Da viste de til en dansk modell, som de mener er et eksempel til etterfølgelse. Noe må nemlig gjøres, mener Haarset.

– I Danmark har de klart å koordinere innsatsen overfor veteranene i noen få regionale sentra i et tett samarbeid mellom forsvaret og den sivile helsetjenesten. Der er inngangsporten er en felles nettside for veteraner. Med en slik modell er man i stand til å bygge opp den veteranspesifikke kompetansen som vi mener er nødvendig for å nå frem med helsehjelpen til pasientgruppen. Den samme kraften vil vi ikke kunne skape i Norge om vi fortsatt skal fordele innsatsen på 75 lokale DPS’er og Forsvarets fem stressmestringsteam, sier Haarset.

Nyeste fra Dagsavisen.no: