Nyheter

Ett vogntog fikk seks kjøreforbud: – Gjennomgående feil overalt

Den svenskregistrerte tungbilen hadde en rekke alvorlige feil, og hver og en av dem var så ille at sjåføren uansett ville blitt nektet å kjøre videre.

– Manglende lastsikring, det er ett. Utstikkende gods på høyre side, to. Manglende utsyn, sprekk i hovedramme og ikke ABS-ledning mellom bil og tilhenger kvalifiserer også til kjøreforbud i seg selv, ramser fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen opp fra kontrollen som ble gjennomført ved Svinesund torsdag.

Alle disse feilene ble altså funnet på ett og samme vogntog som var på vei inn i Norge fra Sverige med varetransport. I tillegg var det 23,7 meter langt, og i henhold til kravene skal alle vogntog over 19,5 meter ha et merke bak som angir lengde, men dette var heller ikke på plass. Fasiten var seks feil som hver for seg kvalifiserte til et bruksforbud.

– Det er gjennomgående feil overalt. Som regel er det en eller to ting som gir kjøreforbud, og det er ikke hver dag vi er borti seks stykker på en doning, så dette er særdeles ille, fastslår Grotterød.

Fagleder Øyvind Grotterød ved Statens vegvesens kontrollstasjon ved Svinesund.

Alt like graverende

Daglig stoppes mange tungbiler med alvorlige feil og mangler ved norske grenseoverganger, og den erfarne faglederen har sett mange grelle eksempler gjennom årenes løp. Han mener likevel at dette svenskregistrerte vogntoget skiller seg ut i negativ forstand, og har flere argumenter å begrunne det med.

– Her er alt for så vidt like graverende. Det å kjøre uten sikret last er særdeles grovt, fordi det sier seg selv at last som faller av i fart kan få katastrofale følger. Det samme gjelder for utstikkende gods, for om man ligger i motgående kjørefelt og forventer å møte et kjøretøy som er 2,55 meter bredt, som er standard maksmål, og så er det kanskje plutselig tre meter. Da kan man få seg en ubehagelig overraskelse, sier Grotterød.

– Disse sprekkdannelsene tyder på at hele konstruksjonen i ferd med å gå i oppløsning, og manglende utsyn har vi snakket om flere ganger tidligere. Vi er veldig opptatt av at sjåførene har det synsfeltet de skal ha, og det finnes mange eksempler på at dårlig sikt har ført til ulykker med svært alvorlige konsekvenser, dessverre også flere med døden som utfall, legger han til.

Langs høyresiden av hovedrammen på vogntoget var det tydelige sprekkdannelser.

Sendes tilbake

I rapporten trekkes det også fram at sjåføren oppga å ha kjørt i mange måneder uten at ABS-kabel mellom bil og tilhenger var tilkoblet.

– Det skal være ABS på hengeren også, slik at hvis sjåføren må foreta en nødbrems vil den pulsere slik at det er mulighet til å svinge unna. Når ABS da mangler på tilhenger, blokkeres bremsene og låser seg fysisk, og da kan det veldig ofte skje at hengeren forsvinner ut til siden. Spesielt på vinterstid er dette en utrolig farlig kombinasjon, for dersom hengeren sklir over i motgående kjørefelt og det kommer trafikk imot, er ulykken et faktum. Og vi vet at en tungbil mot personbil er rått parti, utdyper Grotterød.

Da Dagsavisen Demokraten intervjuet Grotterød fredag formiddag, var det enda ikke opp og avgjort hva som skulle skje videre med vogntoget, men vegvesenets klare oppfatning er det neppe blir å se på norske veier igjen.

– Det får i alle fall ikke gå videre herfra. Planen er at hele doningen skal lastes over på et annet kjøretøy, og så må vi prøve å få det tilbake igjen til der det kom fra. Lasten går nok over på et nytt kjøretøy som er bedre egnet, uttaler Grotterød.

– Man kan begynne å lure på årsakene til at det har blitt sånn, om det er manko på vedlikehold eller økonomiske ting som ligger til grunn. Uansett er dette kjøretøyet i så dårlig forfatning at det ikke har noen ting på veien å gjøre, verken i Norge eller Sverige, tilføyer han.

Et polskregistrert vogntog med opprustet bremseklokke og nedslitte bremseklosser ble også ilagt kjøreforbud etter kontroll ved Svinesund 20. mai 2021.

Mye bremsefeil

Dette var imidlertid langt fra det eneste alvorlige tilfellet Statens vegvesens tjenestepersoner ved Svinesund og Ørje kom over i løpet av torsdagens økt. Av 52 kontrollerte tungbiler ble hele 26 ilagt kjøreforbud, mens totalt 36 sjåfører fikk skriftlig pålegg om å utbedre mangler.

Blant annet måtte det bestilles reparasjon til to polskregistrerte vogntog med bremseklosser som var så slitt at bremsene gikk på stålet, den ene av dem hadde også opprustet bremseklokke.

I tillegg måtte ytterligere tre tungbiler parkeres fordi de hadde andre alvorlige bremsefeil, fire på grunn av manglende utsyn og to som følge av dårlig lastsikring, mens en varebilsjåfør med 500 kilo overlast heller ikke fikk lov til å kjøre videre.

– Trafikksikkerhet er vårt hovedfokus, og vi prøver etter beste evne å stoppe alt som kommer inn av trafikkfarlige kjøretøy, avslutter Grotterød.

Nyeste fra Dagsavisen.no: