Nyheter

Tankbil hadde urovekkende sprekker

Med en sprukket bremseskive på bristepunktet og flere sprekker i ramma på tilhengeren, ble det bom stopp for en tankbil på Svinesund.

– Her var det flere feil som var direkte trafikkfarlige og som kunne fått alvorlige følger i trafikken, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

Den polskregistrerte tankbilen ble umiddelbart ilagt kjøreforbud da skadene på kjøretøyet ble oppdaget av veivesenets kontrollører på trafikkstasjonen ved grenseovergangen fredag.

Farlig bremseskive

I en av tungbilens bremseskiver ble det oppdaget en stor sprekk, som på ingen måte egnet seg for trygg ferdsel på motorveien, ifølge Grotterød.

– Den sprekken var så stor at man fikk plass til en hel finger i den. Ved en nødbrems ville denne bremseskiva med all sannsynlighet ha delt seg i to. Da ville tankbilen for det første ha manglet en av bremsene sine. Dessuten kunne en del av bremseskiva satt seg fast og stoppet hjulet i å gå rundt, forklarer faglederen, og presiserer:

– Da er dette tunge kjøretøyet en potensiell drapsmaskin. Jeg har gjennom mange års erfaring sett en rekke eksempler på hvordan ulik belastning påvirker slike skader ytterligere. Konsekvensene kan bli fatale, advarer Grotterød.

Trolig ikke farlig gods

Under kontrollen ble det også avdekket at tankbilens tilhenger hadde flere sprekker i hovedramma. Disse var det tegn på at var blitt forsøkt sveiset på amatørmessig vis.

– Da har sjåføren trolig kjørt i visshet om at disse sprekkene, som også er direkte trafikkfarlige, var der, mener Grotterød.

Han tør ikke engang å tenke på konsekvensene det ville fått dersom en av de påpekte skadene hadde ført til havari og kollisjon dersom tankbilen attpåtil var fullastet med farlig gods. Det var den dog høyst trolig ikke, ifølge faglederen.

– Veldig mange av disse tankbilene kjører ikke med farlig gods, og det har jeg grunner til å anta at heller ikke var tilfelle her. Det ville i så fall vært enda verre hvis en ulykke hadde inntruffet.

Avslørte flere syndere

Sjåføren av tankbilen slapp unna bot, men måtte få reparert feilene på verksted før han fikk kjøre videre. Han kan imidlertid vente seg en reaksjon som svir mer på pungen dersom han blir tatt for liknende igjen, ifølge Grotterød.

– Ja, ved gjentakelse som tyder på at sjåfør ikke har tatt tidligere kontrollresultat på alvor, har vi økonomiske sanksjoner å ta i bruk, forteller han.

Statens vegvesen sjekket 26 tunge kjøretøy under kontrollene sine på Svinesund fredag og søndag. Det resulterte i 17 pålegg om utbedringer av feil og mangler samt 12 kjøreforbud.

I de samme kontrollene ble det avdekket flere tilfeller av manglende lastsikring, overlast, bred last og flere tilfeller av manglende sikt fra førerhus. Et av vogntogene som ble stanset manglet en bremseledning mellom trekkvogna og semitraileren.