Nyheter

Fraktet 20 tonn med kabeltromler uten sikring

Defekte stropper og forsøk på å binde sammen avrevne stropper, holdt ikke for Statens vegvesen. – Kan bli en stygg ulykke, i verste fall med døden til følge for medtrafikanter.

Da det latviske vogntoget ble stanset for kontroll hos Statens vegvesen ved grenseovergangen på Svinesund mandag, ble det oppdaget alvorlige mangler på lasten.

Mye vekt var enten ikke sikret i det hele tatt eller forsøkt sikret med defekte stropper. Kabeltromler med en samlet vekt på 20 tonn hadde vogntoget med seg. Det førte til kjøreforbud for vogntoget inntil lasten er forsvarlig sikret.

– Da er vi strenge, når vi oppdager sånt. Her har sjåføren prøvd å sikre lasten eller å gi inntrykk av det, men her er lasten praktisk talt ikke sikret, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Kunnskap sjåføren skal ha

Han spør seg om den sviktende lastsikringen kommer av dårlig økonomi eller uvitenhet.

– Uansett er disse tromlene tunge og dette er alvorlig. Det er farlig å feste sammen stropper som har røket. Da må de heller erstattes, noe de skulle vært før de røk, og den kunnskapen skal sjåføren ha. Det kan bli en stygg ulykke av at tung last faller av – i verste fall med døden til følge for medtrafikanter, påpeker Grotterød.

Det kan bli en stygg ulykke (...) – i verste fall med døden til følge for medtrafikanter.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Han sier veivesenet har veiledningsplikt i slike tilfeller, men at sjåførene selv må gjøre jobben. I tungtransporten ser Grotterød og kollegene ofte flere ganger daglig lastsikring som er mangelfull som følge av stropper som ikke holder eller at de ikke er riktig festet.

Stor andel fikk kjøreforbud

Statens vegvesen skrev 24 skriftlige pålegg og besluttet 17 kjøreforbud blant de 38 tunge kjøretøyene som ble kontrollert på Svinesund og i Ørje mandag.

Blant annet avdekket veivesenet grovt mangelfull lastsikring også på et norsk vogntog, hvor tilhengeren i tillegg hadde null bremsevirkning. På den lå 26 tonn materialer. Sjåføren ble anmeldt til politiet.

I Ørje ble et vogntog fra Bulgaria stanset med sprukne bremseskiver og fikk kjøreforbud, i tillegg til et ukrainsk vogntog med flere bremsefeil.