Fredrikstad

Foreningen Gamle Fredrikstad: – Trist at man ikke evner å holde Gamlebyen ved like

Knut Thomas Hareide-Larsen fortviler over forfallet til portene i Gamlebyen. – Riksantikvaren er bekymret og Forsvarsbygg bekrefter at manglende vedlikehold har forverret tilstanden, sier han.

Bilde 1 av 4

Denne saken ble først publisert 13. januar 2021. Vi har hentet den opp igjen til glede for nye og gamle lesere.

I fjor sommer gjennomførte foreningen Gamle Fredrikstad en befaring av vollportene i Gamlebyen.

– I etterkant sendte vi et brev til Forsvarsbygg og Riksantikvaren. Foreningen Gamle Fredrikstad er ikke tilfreds med svaret fra Forsvarsbygg om at innmeldt behov for vedlikehold av portene ikke har blitt prioritert internt hos den statlige forvaltningen, sier leder av foreningen Knut Thomas Hareide-Larsen.

Bekymret Riksantikvar

10. desember svarer Riksantikvaren foreningen i Gamlebyen litt mer utfyllende en det foreløpige svaret fra juli 2020. Seksjonssjef Linda L. Veiby skriver blant annet følgende:

«Riksantikvaren er bekymret for portenes tilstand både med tanke på kulturminneverdier, men også for portenes funksjon for ferdsel gjennom festningsbyen. Vernesituasjonen er slik at portene, gjennomgangene gjennom festningsvollene, er fredet. Forsvarsbygg har som eier ansvar for nødvendig vedlikehold av det fredede anlegget.»

Kan bli aktuelt å stenge porter

Festningsforvalter på Fredriksten festning og i Fredrikstad, Morten Kjølbo, ser positivt på engasjement som bidrar til at Forsvarsbygg ivaretar kulturminner og eiendommer.

– Foreningen Gamle Fredrikstad har flere ganger påpekt vedlikeholdet av Forsvarets eiendom i Gamlebyen, da spesielt vollportene. I den forbindelse ble det sendt en bekymringsmelding fra foreningen til oss med kopi til Riksantikvaren. Forsvarsbygg har befart portene, for å vurdere om det er trygt å la portene være åpne, og om det var behov for enkelte driftstiltak for å sikre anleggene bedre, sier festningsforvalteren.

– I vårt svar til Foreningen gjorde vi oppmerksom på at Forsvarsbygg, for utenom Gamlebyen, også vedlikeholder mange anlegg, både fredede anlegg og anlegg av nyere dato.

– Besøkende i Gamlebyen kan med selvsyn se at flere av portene rett og slett «smuldrer opp». Er det trygt å ferdes gjennom portene?

– Det skal være trygt å ferdes i og rundt portene. Dette blir ivaretatt av daglig drift. Hvis sikkerheten ikke kan ivaretas, vil stenging være en naturlig konsekvens. Vi presiserer at fortløpende vurdering av sikkerheten har pågått lenge, og vil fortsette, svarer Morten Kjølbo.

(Saken fortsetter under bildet)

###

Restaureringskostnad på 10 mill.

Festningsforvalteren forteller at tilstanden til Gamlebyens porter kommer til å bli gjennomgått i løpet av året.

– Det foreligger analyser for alle portene, men vi så behovet for en bedre gjennomgang. Det vil derfor bli foretatt tilstandsanalyser på portene i 2021. Disse vil danne grunnlag for vedlikeholdsplaner for 2022, og senere. Analysene blir utført av fagingeniører og representanter for Kulturminneavdelingen, sier Kjølbo.

– Hvilke porter som blir prioritert først er det for tidlig å konkludere med.

– Det kan bli en kostbar restaurering av sju porter?

– Istandsettingsbehovet vil bli anslått i tilstandsanalysene, og vi må her ta hensyn til både driftssikre porter, og ivaretakelse av kulturminner. Så ja, anslaget på 10 millioner kroner indikerer at dette er et krevende arbeide, avslutter festningsforvalter Morten Kjølbo.

(Saken fortsetter under bildet)

Folk som ferdes i Gamlebyen kan lett se forfallet på mange av vollportene.

Trist at man ikke evner å holde ved like Gamlebyen

Leder av foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, mener både kommune og stat må komme på banen.

– Det er svært beklagelig at festningsbyen befinner seg i en slik tilstand at Riksantikvaren nå uttrykker bekymring, og det er trist at man ikke evner å holde ved like Gamlebyen som det viktige kulturminnet det er, sier Hareide-Larsen og legger til:

– Vedlikehold av portene kan ikke løses gjennom salg eller eiendomsoverdragelse, slik det spekuleres om med øvrige bygninger i Forsvarets eie. Vollportene er en del av infrastrukturen til festningsbyen. Fredrikstad kommune og staten må komme i dialog om hvordan denne utfordringen skal løses i framtida.

Ordfører Nygård: – Ikke en Gamleby å være stolt av

Gamlebyens sju vollporter har sterkt behov for snarlig restaurering og vedlikehold. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) svarer kontant når Demokraten spør om dette er en Gamleby han kan være stolt av?

– Nei, jeg finner meg rett og slett ikke i at regjeringen ikke setter Forsvarsbygg i stand til å vedlikeholde Gamlebyen. Staten må ta ansvaret sitt for et av Norges aller viktigste kulturminner, er Nygårds klare melding.

Festningsforvalterens varsel om stengte porter, hvis sikkerheten ikke kan bli ivaretatt, faller heller ikke i god jord hos ordføreren.

– Det finner vi oss ikke i. Forsvarsministeren får personlig komme ned å stenge portene hvis det er det han ønsker, sier Jon-Ivar Nygård.

– Etter hva Forsvarsbygg sier, blir restaureringsarbeidet startet først i 2022. Kostnadsrammen er på 10 millioner kroner. Kommer Fredrikstad kommune til å tilby tjenester eller økonomiske bidrag for å fortgang i arbeidet?

– Svaret er utvetydig nei hvis det er opp til meg. Fredrikstad kommune kan ikke påta seg statens ansvar for vedlikehold. Vi er en fattig kommune som sliter med å holde våre egne bygg vedlike. Hvorfor skulle vi påta oss ansvaret for en stat som ikke leverer på de forpliktelsene de har? Staten har som kjent helt andre økonomiske muskler, svarer ordføreren.

– Leder av foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, mener både kommune og stat må komme på banen. Ser du for deg et samarbeid med staten i denne saken?

– Hareide-Larsen og jeg er helt enig om at dette må fikses. Jeg kommer til å sende et meget tydelig brev om hva vi forventer til statsråd Frank Bakke-Jensen (H). Han er som kjent partifelle av Knut Thomas Hareide-Larsen, så min forventning er at det lokale Høyre er like tydelig som meg på at staten ved Forsvaret må ta sitt ansvar. Jeg håper han kan bidra i så måte, avslutter Fredrikstad-ordfører Nygård.

(Saken fortsetter under bildet)

Jon-Ivar Nygård
Batteriretur

Kommer til å følge saken fra Stortinget

I oktober overleverte stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) strategidokumentet «Gamlebyen mot 2032» til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Et helt sentralt dokument til stortingsmeldingen om fredede anlegg og bygg som ikke er i bruk, sa hun til Demokraten i fjor.

– Portene til festningsbyen er et kulturminne av stor verdi, både for Fredrikstad og norsk forsvarshistorie. Det er svært viktig at det nå skal utarbeides en tilstandsrapport, så vi får kartlagt nødvendige utbedringer skikkelig, sier Schou om vollportenes forfall.

– Jeg ser frem til rapporten foreligger, og kommer til å følge saken fra Stortinget.

– På et folkemøte i fjor sa Torill Frydenlund, daglig leder i Månefestivalen og Gamlebyen kulturhus følgende: «Gamlebyen er hele Norges gamleby og bør få oppmerksomhet og bistand både hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter.» Er du enig i utsagnet?

– Gamlebyen i Fredrikstad er ikke kun et festningsanlegg, men en festningsby med en historie grunnleggende for Norges historie. Dette er en festningsby som ikke bare nasjonale, regionale, men også lokale myndigheter må ta sitt ansvar for. Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å ta vare på historien enn at byens ordfører viser vilje til å benytte Gamlebyens lokaliteter ved å fylle disse med kommunale oppgaver og tjenester. Gjerne med den politiske ledelse selv, svarer Høyres visepresident i Stortinget og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Ingjerd Schou.

– Foreningen Gamle Fredrikstad, ved Knut Thomas Hareide-Larsen, har på en forbilledlig måte vist fram og tydeliggjort ansvaret for dagens myndigheter til å bevare ved å benytte - og ansvarliggjort nettopp lokale, regionale og sentrale myndigheter.

###
Riksantikvaren er bekymret for vollportenes tilstand både med tanke på kulturminneverdier, men også for portenes funksjon for ferdsel gjennom festningsbyen.
###


Mer fra Dagsavisen