Nyheter

Gårdeier har ventet i seks år på godkjenning

For seks år siden kjøpte Helge Holst hjørnehuset Færgeportgaten 85 i Gamlebyen. Etter tusenvis av timer med restaurering framstår boligen som en perle – men en ting har han ventet på i alle disse årene.

Bilde 1 av 2

Huset i Færgeportgaten ble i sin tid omtalt som «skammens hus» forteller Holst.

– Boligen hadde lenge stått til salgs. Etter siste visningsrunde var prisen på et nivå hvor jeg tenkte at verdien tilsvarte tomtekostnaden, og vi slo til. Men folk som så hva vi hadde kjøpt, tenkte nok at nå har det rabla for Holst, smiler han.

– Alt, og da mener jeg alt, var fjernet inne i huset. Vi stod rett og slett igjen med et tomt skall. Hvor vegger og bærekonstruksjoner var i ferd med å råtne opp. Huset fra 1833 var i ferd med å ramle sammen.

Gamlebyens skakkeste vegg

Helge Holst flyttet fra Bærum til Fredrikstad i 1978. Som lokal-TV-gründer og mangeårig frilansfotograf for både NRK og TV2, har han erfaring med å møte byråkratiet når det butter imot for «mannen i gata». Nå havnet han selv i samme situasjon.

– Jeg har garantert Gamlebyens skakkeste vegg.  Ute-veggen i portrommet ligger innover med over 10 prosent helning. Med et totalrestaurert hus ønsker jeg selvfølgelig også å få denne veggen i lodd, sier Holst, og legger til:

– Sakkyndige i kommunens bygningsetat hadde dessverre en annen oppfatning og ville at veggen mot gaten kunne rettes opp «litt», men ikke mer enn at den fortsatt skulle se litt falleferdig ut.  Mitt ønske om å få restaurert veggen tilbake til slik den i sin tid ble bygget ble ikke innfridd. Motargumentene fra de «sakkyndige» var at veggen måtte stå urørt også i framtida, på grunn av vernehensyn. Ett argument jeg ikke har forstått noe av. Veggen ble jo aldri satt opp slik den ser ut i dag på 1800-tallet.

– Nå har det gått over seks år, og veggen har falt enda mer innover, og jeg har simpelthen ikke hatt overskudd til å diskutere veggen mer med kommunen, forteller Holst.

(Saken fortsetter under bildet) 

###

– Med et totalrestaurert hus ønsker jeg selvfølgelig også å få denne veggen i lodd, sier Helge Holst. Foto: Tomm Pentz Pedersen. 

Håper på løsning

– Så kom overraskelsen, nye koster fra bygningsetaten og fylkeskonservatoren meldte at de ville komme på befaring av veggen nå rett før jul. En befaring som denne gang endte fornuftig, sier en håpefull gårdeier i Gamlebyen.

Nå venter Helge Holst på endelig godkjenning – slik at han kan starte arbeidet med det siste prosjektet i boligen. Det snart 200 år gamle huset i Festningsbyen skal få en rett vegg ut mot Færgeportgaten.

Les også: – Det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid (+) 

Kommunen beklager

Fagleder byggesak i Fredrikstad kommune, Snorre Huseby, beklager lang saksbehandlingstid.

– Det er flere forhold i denne saken som det har vært vanskelig å vurdere. Dette har ført til at det har tatt svært lang tid. Vi er på ingen måte fornøyd med tidsbruken i saken, og må bare beklage. Vi har i den senere tid hatt en dialog med Holst i håp om å få ryddet opp og bøte på skaden, sier Huseby.

– Er denne type saker spesielt utfordrende i Gamlebyen?

– På grunn av de store verneverdiene i Gamlebyen så kan alle saker der være utfordrende. Normalt blir fylkeskonservator involvert. Når vi hadde byantikvar, var denne også inne i bildet, svarer fagleder Snorre Huseby.

(Saken fortsetter under bildet) 

Bakgårdsveggen er preget av forfall. Nå håper Helge Holst han får tillatelse til å rette opp veggen og utvide porten.

Bakgårdsveggen er preget av forfall. Nå håper Helge Holst han får tillatelse til å rette opp veggen og utvide porten. Foto: Tomm Pentz Pedersen 

Tvilsomt om retting av vegg er søknadspliktig

Nylig var representanter fra Fredrikstad kommune og fylkeskonservatoren på befaring i Færgeportgaten.

– Bakgrunnen for befaringen var blant annet eiers ønske om å rette opp den skjeve veggen som står ut mot gata. At Holst også ønsket å utvide porten var noe vi ble klar over under møtet med ham. Vi har bedt om tegninger av denne endringen for å vurdere det nærmere. Det er ikke gitt tillatelse til å rette opp veggen eller utvide porten, sier fagleder byggesak i Fredrikstad kommune, Snorre Huseby.

– Det er tvilsomt om retting av veggen i seg selv er søknadspliktig, og vi har heller ikke mottatt noen søknad om dette. Det er uansett naturlig å avklare slike tiltak med kommunen og antikvariske myndigheter, slik at tiltakene utføres etter antikvariske prinsipper og i tråd med reguleringsplan. Utvidelse av porten er en søknadspliktig fasadeendring. Vi har ikke mottatt søknad for dette.

Les også: – Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+) 

Behov for oppretting

– Helge Holst mener en representant fra Fredrikstad kommune tidligere har uttalt at veggen skal være slik den nå har blitt. Skakk, hengende inn over portrommet?

– Holst mener han har blitt fortalt at det er ønskelig at veggen fortsatt skal være skjev, også etter rehabilitering. Jeg har ikke uttrykt noe slikt ønske. Jeg kjenner til at det i noen sammenhenger kan være ønskelig å videreføre skjevheter i gamle bygg, der disse skjevhetene er opprinnelige eller har blitt en del av byggets historie. Samtidig må jeg nok si at veggen, slik den framstår nå, har behov for både rehabilitering og noe oppretting, avslutter fagleder Snorre Huseby.

###

Helge Holst startet på en formidabel oppgave når huset fra 1800-tallet skulle restaureres. – Alt, og da mener jeg alt, var fjernet inne i huset. Vi stod rett og slett igjen med et tomt skall. Hvor vegger og bærekonstruksjoner var i ferd med å råtne opp. Huset fra 1833 var i ferd med å ramle sammen, forteller Helge Holst. Foto: Privat

Mer fra Dagsavisen