Nyheter

Bibliotekene bekymret for sårbare grupper etter ny nedstenging

– Regjeringen mangler forståelse for at et bibliotek er så mye mer enn bare et kulturtilbud, mener forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet.

Som følge av svært høyt smittetrykk i flere av kommunene i Viken bestemte regjeringen mandag 15. mars at hele fylket skulle legges inn under det såkalte tiltaksnivå A, det strengeste regionale tiltaksnivået som kan besluttes fra regjeringshold. Ett av tiltakene i denne pakka er å stenge bibliotekene, noe som skaper sterke reaksjoner i biblioteksektoren.

– Vi har forståelse for at også bibliotekene kan bli nødt til å stenge ned, men hvis man ser på Oslo som et eksempel er det først den siste tida at Deichman har måttet lukke dørene igjen, noe som er forståelig med det smittetrykket som er i Oslo nå, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet til Dagsavisen Demokraten.

– Kommunene har skjønt det

Bibliotekene har etter den første nedstengingen i mars i fjor, i stor grad vært skånet fra å måtte lukke dørene når nye restriksjoner har blitt innført ved omfattende smitteutbrudd. Ifølge Bibliotekarforbundet er dette mye takket være at det da har vært kommunene selv som har tatt akkurat denne beslutningen.

– Fra høsten av har det i økende grad vært forståelse lokalt for den viktige rollen bibliotekene har i lokalsamfunnene rundt omkring, og heldigvis har man kommunepolitikere og -administrasjon som har tatt hensyn til dette ved innføring av lokale tiltak og restriksjoner, sier Angell Bergli

– Derfor oppleves dette som et lite tilbakesteg, og tyder på at denne forståelsen kanskje ikke har nådd helt opp på regjeringsnivå, legger hun til.

Sårbare grupper blir ekstra sårbare om biblioteket stenger

—  Linda Rasten, Bibliotekarforbundet

Forbundslederen mener blant annet at regjeringen ikke tar hensyn til alle de andre viktige tjenestene bibliotekene tilbyr ved siden av å være en kulturinstitusjon.

– Vi skulle ønske det ble gjort en mer konkret vurdering av hva et bibliotek er, og at vi ikke blir puttet i den samme sekken som alle andre kulturtilbud, som det virker som denne vurderingen fra regjeringen er basert på. Et bibliotek er så mye mer, sukker Angell Bergli.

– Det er for eksempel ett av få steder der studentene faktisk kan være for å søke kilder og få veiledning, og nå som mange av dem ikke får møte opp på studieplassene sine er dette ekstra viktig. Bibliotekene er også en viktig arena for mange barn og unge, fortsetter hun.

Forbundsleder i Bibliotekarforbundet, Veronicha Angell Bergli.

Ber om begrenset åpning

Forbundsstyremedlem Linda Rasten i Bibliotekarforbundet jobber til daglig som biblioteksjef ved Vestby bibliotek, men understreker at hun ikke uttaler seg på vegne av kommunen i denne saken. Også hun trekker fram betydningen bibliotekene har for både befolkningen generelt, og for sårbare grupper i samfunnet som allerede er hardt rammet av andre restriksjoner som følge av koronapandemien.

– Bibliotekene er den eneste felles, fysiske møteplassen som er gratis tilgjengelig for alle. Et slikt tilbud bør vernes så sant det er mulig. Vi er ikke et rent underholdningstilbud, men en del av den nasjonale infrastrukturen for ytringsfrihet

– Sårbare grupper blir ekstra sårbare om biblioteket stenger, for eksempel eldre og studenter. Ikke alle disse menneskene ønsker eller klarer å bruke våre digitale tjenester. Noen innbyggere trenger tilgang til IT-utstyr de ikke har hjemme. Hvis alle andre offentlige instanser er stengt for publikum, er bibliotekene eneste mulighet, sier Rasten.

Derfor oppfordrer hun nå regjeringen til å revurdere sitt syn på en total fysisk nedstenging av bibliotekene i Viken.

– Som alle andre innbyggere forstår jeg at situasjonen er prekær nå, og at alle må bidra. Samtidig ser vi at en del tjenester får lov å ha et begrenset tilbud, og jeg savner en vurdering av om dette også kunne vært aktuelt for biblioteksektoren. Dette initiativet burde komme både fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

– Mitt ønske er at regjeringen gjør stengeperioden så kort som overhodet mulig. Vi er lovpålagt å tilby tjenester til «alle som bor i landet». Om regjeringen tror at innbyggerne får fullverdige bibliotektjenester med de ansatte på hjemmekontor eller med takeaway-tjenester, trenger de mer kunnskap om hva vi driver med, sier Rasten.

Linda Rasten, medlem av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet og biblioteksjef ved Vestby bibliotek.

– Synd for befolkningen

Biblioteksjef i Fredrikstad Tora Klevås er ikke fullt så offensiv i sine karakteristikker av regjeringens avgjørelse om at de måtte stenge dørene for første gang siden slutten av mai i fjor.

– Vi syns det er synd for Fredrikstads befolkning å måtte stenge bibliotekene, men er glad for at vi fortsatt har mulighet for å ta imot bestillinger, levere ut og motta bøker. Fredrikstad kommune har ønsket å stå utenfor det strengeste nasjonale tiltaksnivået, men da de nye tiltakene for Viken først kom, forholder vi oss lojalt til disse.

– Å forholde seg til tiltakene er i høy grad er en balanse mellom smittevern og folkehelse. Forhåpentligvis er dette en situasjon som ikke varer altfor lenge, og en innsats som gir en gevinst på litt lengre sikt. Vi gleder oss veldig til å åpne dørene for publikum igjen, uttaler Klevås.

Hun deler likevel kollegene i Bibliotekarforbundets bekymring for hvordan nedstengingen vil påvirke sårbare grupper som i høy grad er avhengige av det mangfoldet av tjenester et bibliotek kan tilby.

– Vår største bekymring er uten tvil de som brukere bibliotekenes PC-er og utstyr, fordi de ikke har adgang til det andre steder. Dette er noe kommunen jobber med å finne en løsning på innenfor lovverket. I tillegg barn, unge og andre som bruker bibliotekene som et fristed, fastslår Klevås.

Biblioteksjef ved Fredrikstad bibliotek, Tora Camilla Klevås.

Kreative løsninger ikke nok

I sin opprinnelige henvendelse til Dagsavisen Demokraten var Bibliotekarforbundet også kritiske til at samtlige bibliotek i Viken har måttet stenge dørene uten at det ble gjort en konkret vurdering av smittesituasjonen i de respektive kommunene. Forbundsleder Veronicha Angell Bergli ønsker likevel ikke å være for bastant på at det burde vært gjort forskjeller fra sted til sted.

– Vi er i en spesiell situasjon, med en vaksine det er usikkerhet rundt og mutasjoner som gir et helt annet smittetrykk. Da forstår vi at det må tas avgjørelser som ikke alltid er like populære blant alle, og det er mange som plutselig blir smitteverneksperter i disse dager, så jeg skal være forsiktig med å mene for mye om det. Men bibliotekene bør i alle fall ikke være av de første tjenestene som stenges, og vi savner som sagt en bredere forståelse av hva et bibliotek faktisk er.

– Dette stiller selvfølgelig også strenge krav til restriksjoner ved høyt smittetrykk, men vi har utarbeidet gode smittevernrutiner og bibliotekene har blitt gode på å begrense antall mennesker inne til enhver tid, rengjøring, spriting og alt annet som følger med. Selv om dette også er veldig ressurskrevende og utløser mye merarbeid for bibliotekarene, er det bedre enn å måtte stenge så lenge man kan ha et smittevernforsvarlig tilbud, sier Angell Bergli.

Samtidig som hun roser bibliotekene for de mange kreative måtene å tilby sine tjenester på gjennom pandemien så langt, er hun tydelig på at dette ikke er svaret på alt man mister ved en nedstenging.

– Bibliotekene har vært flinke til å komme opp med nye løsninger, som for eksempel «takeaway» og økt satsing på digitale arrangementer via ulike plattformer. Men dette løser ikke den viktige tilleggsfunksjonen, og særlig i krisesituasjoner, der bibliotekene spiller en ekstra viktig rolle med tanke på å navigere i den store informasjonsmengden som omgir oss.

– Folk trenger et sted man kan stole på, et sted som formidler korrekt og kildehenvist informasjon og et sted med tilgang på utstyr man kanskje ikke har hjemme – i tillegg til at man kan låne vanlige bøker, som kan være en viktig form for mental rømming når man sitter mer eller mindre innesperret på de få kvadratmeterne man har, avslutter Angell Bergli.

Mer fra Dagsavisen