Nyheter

Nå blir det litt dyrere å reise kollektivt i Østfold – enkeltbillettene skånes

Østfold kollektivtrafikk skrur opp prisene på periodebilletter til både buss og båt, og Flex-tilbudet blir ikke lenger gratis. – Nødvendig for å kunne opprettholde dagens kollektivtilbud, forklarer salgs- og markedssjef Solfrid Rød Olsen.

I en pressemelding opplyser Østfold kollektivtransport (ØKT) at prisøkningen er en årlig justering for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet. Dette er anslått til å utgjøre 2,7 prosent av de samlede billettinntektene for selskapet.

Prisjusteringen som nå gjøres skjer parallelt med at Brakar og Ruter, de to andre kollektivselskapene som er eid av Viken fylkeskommune, tar de samme grepene.

– Vi ble bedt om å lage et forslag på årlig prisjustering i likhet med de Ruter og Brakar har hatt tradisjon for å gjøre årlig. For vår del gikk dette blant annet ut på å skåne enkeltbilletter, men med noe økte priser for periodebilletter på buss og båt, forklarer salgs og markedssjef Solfrid Rød Olsen i ØKT overfor Demokraten.

Beskjeden bussøkning

For bussreisende i Østfold betyr dette i praksis at det fra og med mandag 22. mars blir 5 kroner dyrere for 24-timersbillett, 10 kroner dyrere for 7-dagers- og 30-dagersbillett og 100 kroner dyrere for 365-dagersbillett. Enkeltbillettene vil altså holdes på dagens prisnivå, og den fulle oversikten over alle prisendringene er publisert på ØKTs nettsider.

– Vi økte også billettprisene på buss i både februar og august i fjor, og følte derfor at det ville være urettferdig med en markant økning der i denne omgang. Løsningen med SMS-billetter som kom på plass i februar i år har også gjort det veldig mye enklere for de aller fleste å løse billett på våre busser, utdyper Rød Olsen.

SMS-billettene ble for øvrig lansert som en løsning på at en stor andel ikke gjorde opp for seg ved bussreiser da sjåførene ikke lenger kunne motta billettbetaling som følge av koronarestriksjoner. Den eneste betalingsmuligheten inntil dette kom på plass var å kjøpe via ØKTs egen app, og det mange lot være å gjøre dette eller ikke fikk det til, førte til flere titalls millioner i tapte billettinntekter for transportselskapet.

Salgs- og markedssjefen understreker at de økte billettprisene ikke er for å kompensere for dette tapet.

– Dette har ingenting med koronasituasjonen å gjøre, og handler som sagt om å ta igjen for økte priser på tjenester ellers i samfunnet. De økte inntektene går også i sin helhet tilbake til å drifte kollektivtilbudet vårt, og er helt nødvendige for å opprettholde dagens tilbud.

Solfrid Rød Olsen, salgs- og markedssjef i Østfold kollektivtrafikk (ØKT).

SMS til glede og fortvilelse

Fra samme dato gjeninnføres det betaling på de såkalte Flex-rutene, tilbudet som er en slags blanding av buss og taxi og som kun kjører til oppsatte tider dersom noen har forhåndsbestilt nettopp den avgangen. Flex-tilbudet har vært gratis de tre siste årene, men vil nå koste 20 kroner per tur.

– Grunnen til at det har vært gratis er ikke at vi har et mål om gratis kollektivtilbud, for vi må ha billettinntekter for å oppfylle vårt mandat. Men Flex er et viktig tilbud for mange, og de billettmaskinene vi hadde på disse bussene tidligere var så dyre i drift at det kostet mer enn vi fikk inn av inntekter. Vi tjente rett og slett penger på å ikke ta imot betaling, forteller Rød Olsen.

Også denne floken skal bli løst ved innføringen av SMS-billetter, men ØKT erkjenner at dette har åpnet for noen nye utfordringer fordi det i all hovedsak er eldre som benytter seg av Flex.

– Selv om de har vært vant til at det har vært gratis, klager de ikke på at de må betale, men mer hvordan de skal få det til. Kundesenteret vårt har fått en veldig pågang fra eldre som lurer fælt på hvordan dette skal løses. Flere sier de ikke har telefon eller av ulike årsaker ikke klarer å sende eller motta SMS, men vi har en stor tro på at de aller fleste vil klare dette med litt hjelp, sier salgs- og markedssjefen.

– SMS har vist seg som en innmari rask og enkel salgskanal, og selv om hver billett koster oss en god del mer enn i appen fordi vi betaler kostnaden for å både sende og motta meldingene, er det mye bedre enn å ikke få betaling. Vi går i alle fall i pluss med denne løsningen, legger hun til.

Hvaler-hopp

Den mest markante prisøkningen ØKT nå iverksetter er at det blir ti prosent dyrere å ha med seg kjøretøy på Hvalerfergene, samt at prisene på 30-dagers- og 365-dagersbilletter til kollektivtilbudet ut til de ytre Hvaler-øyene blir den samme som for buss.

– Der har det vært en voldsom økning i trafikken, I fjor under den verste koronaen ble det satt nye rekorder, og det var veldig mye kjøretøy. Samtidig er det ikke ønsket av kommunen å ha så mange kjøretøy ut på øyene, så dette er et grep i retning av å få flere til å parkere på Skjærhalden før de tar seg videre med fergene derfra, kommenterer Rød Olsen.

Hun minner om at det også vil bli lagt ut brosjyrer som forklarer det nye prisregimet i både de ordinære bussene og Flex-bussene.

– Sjåførene hjelper også til så godt de kan, og er det noe mer man lurer på er det bare å ta kontakt med kundesenteret vårt, avslutter salgs- og markedssjefen.

Mer fra Dagsavisen