Nyheter

Kommuneoverlegene mener det er viktig å opprettholde en tilnærmet normal hverdag for de minste barna

– Så mange som ett av seks barn opplever vold i hjemmene, opplyser kommuneoverlegene i Fredrikstad.

Den oppsiktsvekkende meldingen ble gitt til formannskapet torsdag under et av de mange, regelmessige koronamøtene.

I følge kommuneoverlege-teamet har økningen i voldsbruken sammenheng med den sårbare situasjonen mange familier befinner seg i i forbindelse med den delvise nedstengingen av samfunnet.

– Ett av seks barn i hjemmet opplever vold og 20 prosent av barna rammes av dette for første gang, påpekte kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen og viste til de landsdekkende tallene som er hentet fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

– Dette er en utvikling som gjør seg gjeldene ikke bare i Norge, men i hele verden, opplyser Lund Danielsen til Demokraten etter møtet.

Hun har ikke historiske tall å sammenligne med lokalt, men det er altså ingen tvil om at utviklingen går galt avsted.

Kommuneoverlegene i Fredrikstad mener det nå er viktig at skolebarn og barnehagebarn får en mest mulig normal hverdag, det vil si at fysisk tilstedeværelse er å foretrekke framfor hjemmeundervisning.

– Vi anbefaler ikke å gå over på rødt nivå rødt nivå nå. Det skal være trygt både for barn og ansatte å bruke skoler og barnehager slik smittesituasjonen er nå, poengterer byens kommuneoverleger, som også understreker at det er noe mindre koronasmitte i Fredrikstad-distriktet enn i for eksempel Moss og Sarpsborg.