Nyheter

Må finne fram hestekuren

Koronapandemien får nå åpenbare følger for Fredrikstad kommune. Neste år må driften kuttes med hele 200 millioner kroner.

Et nærmest altoppslukende fokus på pandemien og konsekvensene av den har ført til at det meste av planlagte omstillings- og effektiviseringstiltak for 2020 er satt på vent.

I torsdagens formannskapsmøte tegnet direktør for økonomi- og organisasjonsutvikling Egil Olsen et dystert bilde av situasjonen kommunen nå står oppe i.

Les også: – Jeg tror vi fint kunne greid å ta imot 50 Moria-flyktninger bare her i Fredrikstad  (+)

Verste siden årtusenskiftet

– Som i enhver annen bedrift bør det være en forutsetning at løpende inntekter minus løpende utgifter ender i pluss. Men hos oss er utgiftsveksten nå større enn inntektsoppgangen. Samtidig har vi en gjeldsutvikling som tynger bare mer og mer, uttalte Olsen mens han slo de tørre tallene i bordet:

5.9 milliarder i 2016 ble til 6.6 milliarder i 2019, mens det i 2020 er tatt opp enda 450 millioner i lån slik at den samlede gjeldsporteføljen nå har kommet opp i nesten 7.1 milliarder kroner.

– Vi betalte 115 millioner i renter og 240 millioner i avdrag i 2019. Rentesatsen var på 1.77 prosent. Så det er godt at renta er lav, poengterte Olsen overfor politikerne.

ordfører Jon-Ivar Nygård

– Pandemien griper inn i alle ledd i hele kommunen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård. FOTO: Jon-Ivar Nygård

Hovedårsaken til at kommunen nå kjemper en kamp mot både klokka og økonomien er imidlertid ikke gjeldsbyrden som tilsynelatende vokser inn i sky, og som i følge revisjonsselskapet BDO burde ligget på 75 prosent av brutto inntekter og ikke 92 prosent som nå. Den store utfordringen er Covid-19 og hvordan pandemien hindrer kommunen i å omstille seg.

– Mesteparten av de planlagte effektiviserings- og omstillingstiltakene vi skulle jobbe med i 2020, for å få til en best mulig drift i 2021, er skjøvet til side. Vi har måttet flytte fokus bort fra arbeidet med økonomien til å konsentrere oss fullt og helt om koronaen. Pandemien griper inn i alle ledd i hele kommunen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård til Demokraten.

– Vil kommunebudsjettet som legges fram 29. oktober bli det mest heftige i dine snart 30 år i politikken?

– Det kan fort tenkes. Vi hadde noen store utfordringer også ved inngangen til årtusenskiftet, da med noen andre volumer. Men barrieren vi nå skal over blir nok den verste på i hvertfall de siste 20 åra, hevder Nygård.

Les også: Sundby vil selge «Skjærhalden»Sundby vil selge «Skjærhalden» (+)

Voldsom investeringsportefølje

Høyres gruppeleder Truls Velgaard mener de ansatte i kommunen nå risikerer en utmatting ved å stå overfor en økonomikrise det kan synes umulig å komme gjennom.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har en gjelds- og kostnadsvekst i denne kommunen som ikke er holdbar i det lange løp. Investeringsporteføljen er tildels voldsom. Her skal det alltid bygges nytt istedet for å vedlikeholde og oppgradere det vi har. I løpet av kort tid har man revet ned Onsøyheimen og stengt Emil Mørchs Minne for å ta bare et par eksempler, påpeker Velgaard overfor Demokraten.

– Vil du gå inn for å legge Arena Fredrikstad og nye Onsøyheimen på is for å kunne spare penger i 2021?

– Å skyve det nye sykehjemmet på Ørebekk ut i tid kan jeg si med sikkerhet er helt utelukket for oss. Arena Fredrikstad synes jeg det er vanskelig å kommentere før jeg har sett budsjettforslaget fra kommunedirektøren, svarer H-gruppelederen.

Truls Velgaard

– Vi har en gjelds- og kostnadsvekst i denne kommunen som ikke er holdbar i det lange løp, mener Høyres gruppeleder Truls Velgaard. FOTO: Erik Wiggo Larsen

Mer fra Dagsavisen