Nyheter

Vil stille plastforsøpler til ansvar

Jakten er i gang på den eller de som slapp ut store mengder med plastpellets i Østfold.

– Alle gode krefter prøver å finne kilden, sier seksjonssjef Karsten Butenschøn i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

– Overlates til politiet

Hva skjer hvis dere finner den eller de ansvarlige?

– Det må vi finne ut av når vi har funnet ut hva som har skjedd. Men generelt sett overlates slike saker til politiet, ved mistanke om straffbare forhold. Det er også aktuelt å kreve bistand til opprydding og erstatningskrav for utgifter i forbindelse med opprydding som allerede er gjennomført, svarer Butenschøn.

– Hvis noen vet noe om denne saken, men holder kjeft om det, blir det mer aktuelt å involvere politiet, tilføyer han.

– Jeg er litt overasket over at det ikke er noen som allerede har tatt kontakt om dette. Noen må ha lagt merke til at noe har skjedd.

Les også: Slik er Oslofjorden på bunnen

Skjærgårdstjenestens innsats

Det er nå snart to uker siden Fredrikstad kommune fikk melding om funn av store mengder med bittesmå plastpellets på strender i kommunen. Disse om lag to millimeter store plastperlene brukes som råstoff i plastindustrien. Som Dagsavisen nylig skrev, samlet Skjærgårdstjenesten nærmest umiddelbart opp hele 180 kilo med plastpellets bare på en strekning på om lag 200 meter. I etterkant er det gjort funn og blitt igangsatt opprydding også andre steder enn i Østfold.

– Det ble støvsugd opp cirka 100 liter plastpellets fra Røvika på Brunlanes i Vestfold, forteller Dag-Roal Wisløff.

Han er rådgiver for marint liv i Oslofjordens Friluftsråd og var med på støvsuginga fredag.

Wisløff fortsatte arbeidet med å støvsuge opp plastpellets mandag.

Les også: Søppelfyllingen Oslofjorden

– Alvorlig utslipp

– Vi sjekker nå med lokale bedrifter som bruker disse tingene, fortsetter Butenschøn.

– Det er flere bedrifter som lager plastprodukter i området.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har også vært i kontakt med både Miljødirektoratet og Kystverket i oppfølgingen av denne saken.

– Hvordan ser du på dette utslippet?

– Det er et alvorlig utslipp. Spesielt dyrelivet er utsatt. De tror disse plastpelletsene er mat og spiser dem. Over tid males også pellets opp til små plastpartikler, svarer Butenschøn.

Les også: Båtkirkegården Oslofjorden

Døde ærfugler

Slike små plastpartikler kan være skadelige på mange ulike måter.

– Det er viktig å fjerne disse plastperlene fordi de etter hvert brytes ned og blir til nanoplast. Det er denne nanoplasten som nå dreper Oslofjorden, uttalte Bjørn Heidenstrøm i Oslofjordens Friluftsråd i den første av Dagsavisens artikler om dette utslippet.

– Mange døde ærfugl er funnet i Østfold de seneste dagene. Har det noen sammenheng med dette utslippet av plastpellets?

– Det er ikke gjort noen kobling til det, svarer Butenschøn.

– Det er ikke funnet plast i magen til døde ærfugler.

Så langt tyder det meste på at disse ærfuglene i stedet har dødd på grunn av matmangel, ifølge Veterinærinstituttet.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: