Nyheter

– Pasientene er i fokus når vi forsker på nye behandlingsformer

Tre forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold er blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst for 2020. – Målet vårt har vært å være blant de beste sykehusene som ikke er universitetssykehus, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Ett av prosjektene ledes av forskningssjefen selv.

– Blodpropp er en tilstand som rammer mange pasienter. I dette prosjektet, i samarbeid med de beste forskerne ved Harvard i USA, forsker vi på et nytt medikament for behandling av lave blodplater. Mer forskning på dette området vil også komme mange østfoldinger til gode, sier Ghanima.

– Hva bidrar «lokal forskning» til kontra forskning gjennomført av universitetssykehusene?

– Nå er det verdt å si at de fleste forskningsprosjektene stort sett blir gjennomført i samarbeid både med andre regionsykehus og universitetssykehusene. Men vår fordel og styrke i arbeidet er at vi ofte har en annen type pasienter enn universitetssykehusene, sier forskningssjefen til Demokraten.

Les også: – De som ligger og føder, tenker nok ikke så mye på at det er nyttårsaften (Demokraten+)

Alt under samme tak

Prosjektene som har fått tildelt midler er innenfor radiologi, blodsykdommer og psykisk helsevern.

– Forskning innen psykisk helsevern og rusbehandling er et satsingsområde her ved Sykehuset Østfold. Også innen psykiatrisk behandling er vår styrke pasientfokusert forskning. Vi identifiserer problemstillingen vi ønsker å gjøre noe med og starter deretter arbeidet. Vår satsing på psykisk helsevern har medført at flere forskningsmiljøer ved ulike sykehus ønsker å samarbeide med oss, forteller Waleed Ghanima.

– Sykehuset på Kalnes er det første sykehuset i landet hvor psykisk helsevern og somatikk (fysisk helse) er samlet under samme tak. Hva betyr dette for forskningsmiljøet i Østfold?

– Uten tvil har det gitt klare fordeler for oss som arbeider i forskningsmiljøet. Nå sitter vi sammen i team på tvers av faggrupper hvor vi drøfter og samarbeider. Sykdomsbildet til pasientene er ofte sammensatt, med utstyr og pasienter under samme tak gir det gode resultater, sier Ghanima.

– Forskningsmidlene er et resultat av langsiktig arbeid for å skaffe eksterne midler, og en fjær i hatten for forskningsmiljøet i Sykehuset Østfold. Vi ser at forskning gir resultater, noe som også resulterer i mye oppmerksomhet internt på sykehuset, avslutter forskningssjef Waleed Ghanima.

Forskning er viktig for sykehuset

– Jeg er imponert over hva forskningsmiljøet i sykehuset får til. Kombinasjonen av strukturert arbeid og ildsjeler, som kjemper for sakene sine, har gitt resultater som inspirerer oss alle. Høy forskningsaktivitet bidrar til at vi kan tilby pasientene den beste behandlingen. Samtidig har det mange positive ringvirkninger som at vi kan rekruttere og holde på gode fagfolk. Ikke minst gjør det oss stolte av å jobbe i sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing til sykehusets nettside.

Les også: – Lystgassen virker lett smertestillende, demper angsten og hjelper barna gjennom sykehusprosedyren

De tre prosjektene som har fått støtte er:

– Assessment of cerebrospinal fluid tracer dynamics with glymphatic magnetic resonance imaging and nuclear medicine imaging.

– Neuroinflammatory biomarkers of aggression in severe mental disorders.

– Improving the management of Immune thrombocytopenia through proteasome inhibition – The IMPROVE-ITP study.