Nyheter

Historisk i Gamlebyen: NRK Østfold ble NRK Oslo og Viken

Kan et uvær på Hvaler og en stor næringsetablering i Askim fenge TV-seerne i Hemsedal og vice versa? Selvsagt, mener NRK-toppene, Thor-Gjermund Eriksen og Grethe Ruud.

Av Arne Børresen

Etter flere måneders forberedelser ble send-knappen for TV-sendingene i nye Viken aktivert i NRKs lokaler i Gamlebyen klokken 19.45 torsdag kveld. NRK Østfold er historie – nå er det NRK Oslo Viken som gjelder for seerne i Fredrikstad som i Drammen. Og i hovedstaden, som dog ikke er en del av den nye regionen.

Mest folkerike i landet

Kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen var selv hjertelig tilstede da produsent Tomas Berger og den nye, lokale TV-sjefen Bjørnar Brechan testet teknikken en snau time før den første Viken TV-sendingen fra Gamlebyen.

Blir det en utfordring å få fram den geografiske nærheten i TV-innslagene når nedslagsfeltet strekker seg fra Halden til Hardanger?

– Det er klart dette er utfordrende, men satser vi på innslag som kan interessere alle uavhengig av geografien, så mener vi dette skal gå kjempebra. En større næringsetablering litt lenger oppe i Østfold kan jo også være interessant stoff for seerne i Buskerud. Det er ikke alt stoff vi lager som er geografisk betinget. Så er det jo slik, med alle plattformene vi sender på, at publikum med PC, mobil og nettbrett kan velge hvilke innslag man ønsker å se til enhver tid, forklarer kringkastingssjefen.

Hele 1.9 millioner mennesker er bosatt i NRKs Viken-land som også inkluderer Oslo. Distriktskontoret – som skal ha sitt TV-hovedkvarter i Gamlebyen – får tilsammen 200 ansatte. Tilpasningen til den nye regionen fører verken til oppsigelser eller tap av arbeidsplasser ettersom alle de tre kontorene, med NRK Buskerud i Drammen og Østlandssendingen på Myrens Verksted i Oslo i tillegg til Fredrikstad-kontoret, opprettholdes som før.

– Gjennom å ha en felles TV-redaksjon forener vi kreftene i et større fagmiljø. Dette vil, mener vi, heve nivået på det journalistiske produktet, understreker den lokale NRK-sjefen Grete Ruud.

###

Kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen og distriktsredaktør Grete Ruud tror begge at den nye, store TV-redaksjonen i Fredrikstad vil bidra til å heve kvaliteten på det journalistiske produktet som skal sendes ut til de 1.9 millioner mottakerne i den nye Viken-regionen. Foto: Arne Børresen

TV-sendingene, som forventes å ha i snitt rundt 300.000 seere går hver hverdag fra 19.45 til 20.00 og fra 19.30 til 19.45 på fredager.

– Målinger viser helt klart at publikum ser mer TV etter Dagsrevyen enn før klokken 19.00. Så dette er gunstig for oss som skal levere til seerne, hevder Thor-Gjermund Eriksen. 

Er Østfold fra nå av et begrep NRK-medarbeiderne slutter å bruke?

– Nei. Navnet Østfold er så sterkt innarbeidet i folkesjela at det blir umulig å klippe den strengen tvert av. I en overgangsfase vil vi på radioen si «velkommen til nyhetene fra Østfold». Deretter kanskje bare «lokale nyheter». Radio-innslagene som skal sendes fra Gamlebyen vil jo som før bli hentet inn fra Østfold pluss noe Follo. Ikke fra hele Viken og Oslo, poengterer Grete Ruud.