Nyheter

Kraftig økt valgdeltakelse blant de yngste

Årets kommunevalg i Fredrikstad tiltrakk seg flere velgere i alle aldersgrupper, men økningen var klart størst blant dem under 25 år. Også blant personer med minoritetsbakgrunn gikk valgdeltakelsen opp sammenliknet med 2015.