Flere gikk til urnene

Målbevisst innsats over lang tid førte til høyere valgdeltakelse i Fredrikstad. Valgansvarlig Dick Ekeroth er spesielt glad for den økte responsen på Selbak og Nøkleby.

Av Arne Børresen

Torsdag redegjorde Ekeroth for formannskapet om tallenes tørre tale etter kommunevalget 8. og 9. september.

Hovedfunnet er at Fredrikstad har løftet seg opp fra labre 53,6 prosents deltakelse ved kommunevalget i 2015 til 58,5 i 2019.

Les også: Disse Fredrikstad-politikerne var mest populære blant andre partiers velgere (Demokraten+)
Les også: Slik ble endelig mandatfordeling i Fredrikstad

Fortsatt på 40-tallet

65.000 innbyggere i Fredrikstad var stemmeberettigede ved dette valget, som ble administrert av blant annet 170 valgmedarbeidere, 20 vaktmestere og ti IT-ansatte.

– Jeg synes vi har jobbet hardt for å få opp valgdeltakelsen. Vi har hatt møter med lokalsamfunnsutvalgene, vi har sendt brev til innvandrerne, det har vært kampanjer på sosiale medier og vi har utarbeidet materiell på 11 språk, fortalte Ekeroth til formannskapets medlemmer.

Les også: Haji, Mohamed og Dana bykset opp på valglistene (Demokraten+)

Videre trakk han fram noen av valgkretsresultatene som ekstra gledelige.

– Sellebakk krets – som i 2015 var nede i 41,3 prosents oppslutning – kom nå opp på 48,7, og på Nøkleby har man løftet seg fra 43,1 til 52,8 prosent. Rød krets har en oppgang på hele 18 prosent - fra 47 til 65.8 prosent, påpekte Ekeroth overfor politikerne, som ga Ekeroth uforbeholden ros for arbeidet med å få flere til urnene.

– Veldig bra! Det eneste vi mangler nå er å øke vår egen oppslutning, kommenterte Høyres Truls Velgaard.

Les også: Slik stemte Fredrikstad-velgerne i de ulike valgkretsene